Main emblem

MED HJERTE FOR BYGNINGSARVEN

HVA SKJER?

ONSDAG 08.02

Nonneseter kloster og Sølvvarefabrikken i Bergen: Kan vi rive for å bevare?

ONSDAG 15.02

Potetkjellerforedrag om Galleri Oslo

TIRSDAG 28.02

Årsmøte i Bergen lokallag

ONSDAG 08.03

Alterskap og altertavler fra perioden c.1450-1650

FREDAG 17.03

Kurs i vindusrestaurering for håndverkere i Vestfold 17. -18. mars

LØRDAG 25.03

Restaurering av gamle vindauger

TIRSDAG 11.04

Kurs i stolpverkskonstruksjon

Les mer

AKTUELT