OM ÅRBOKEN

Publisert 25.02.2020

Fortidsminneforeningens årbok er landets ledende vitenskapelige publikasjon innen kulturminnevern. Årbokens artikler velges ut av årbokens redaksjonsråd og vurderes av eksterne fagfeller.

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844. I 1846 ble den første utgaven av foreningens årbok utgitt. Med unntak av enkelte dobbeltårganger har det siden kommet årbok for hvert år. Dermed er Fortidsminneforeningens årbok en av de norske publikasjonene som har vært utgitt sammenhengende i lengst tid. Årboka er registrert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Redaktør: Linn Willetts Borgen

Telefon: 976 77 288

Epost: linn@fortidsminneforeningen.no

Redaksjonsråd: Trond Indahl, Morten Stige, Oddbjørn Sørmoen, Vegard Røhme, Gro Lauvland og Sine Halkjelsvik Bjordal.

Kjøp av årbøker: Send epost til post@fortidsminneforeningen.no eller ring 23 31 70 70

INVITASJON TIL BIDRAG - FORTIDSMINNEFORENINGENS ÅRBOK 2022

Tema: Håndverk

De siste årene har det blitt en stadig sterkere bevissthet rundt håndverkets betydning i kulturminnevernet.

Håndverkskunnskap er nødvendig for å forstå hvordan kulturminnene fikk sin form i fortiden og for å ivareta kulturminner på en god måte inn i fremtiden. Ikke minst utgjør gamle håndverkstradisjoner verdifull immateriell kulturarv i seg selv.

Til Fortidsminneforeningens årbok for 2022 ønsker redaksjonen artikkelforslag som belyser forholdet mellom håndverk, kulturminner og kulturminnevern - i fortid, nåtid og fremtid. Disse og lignende temaer kan være aktuelle:

  • Håndverkets rolle i arkitekturhistorien
  • Særegne håndverksløsninger i stående kulturminner
  • Verktøyspor som historiske kilder
  • Håndverkets betydning i kulturminnevernet før og nå

I tillegg til artikler i full lengde, er det mulig å sende inn kortere notater. Notater kan f.eks. egne seg for  kommentarer til tidligere artikler eller rapporter om avgrensede nye funn.

Send et sammendrag av ditt artikkelforslag på inntil en A4-side til linn@fortidsminneforeningen.no innen 1. november 2021.

På grunn av lang produksjonstid, må redaksjonen bestemme hovedtrekkene i innholdet i årboka allerede i november/desember 2021. Utgivelsen er i begynnelsen av desember 2022. Artikkelforfatterne må være forberedt på å ferdigstille sitt stoff - både tekst og bilder - før 1. april.

Artikler til Fortidsminneforeningens årbok honoreres ikke, men forfatterne får en årbok og en PDF-fil av sin egen artikkel.

 

ÅRBOKENS FORFATTERVEILEDNING (PDF)

ÅRBOKENS FAGFELLEVEILEDNING (PDF)

 

TIDLIGERE ÅRBØKER

Årbok 2021: Åpent tema

Årbok 2020: Religiøsitetens kulturminner                                                                                     

Årbok 2019: Aktivisme

Årbok 2018: Kulturminner i bruk

Årbok 2017: Kontrast, Tilpasning, Kopi

Årbok 2016: Krigens minner

Årbok 2015: Brann og byplanlegging

Årbok 2014: Dødens kulturminner

Årbok 2013: Eidsvoll 1814

Årbok 2012: Riksantikvaren 100 år

Årbok 2011: Åpent tema

Årbok 2010: Elitens kulturminner

Årbok 2009: Interiører og gjenstander

Årbok 2008: Materialer og bygningsteknologi

Årbok 2007: Kulturminner ute av bruk

Årbok 2006: Farger i fortiden

Årbok 2005: Unionsoppløsningen

Årbok 2004: Autentisitet

Årbok 2003: Kulturmiljø og landskap

Årbok 2002: Nasjonale klenodier

Årbok 2001: Norske kirker

Årbok 2000: Norsk sykehusarkitektur

Årbok 1999: Åpent tema

Årbok 1998: Åpent tema

Årbok 1997: Åpent tema

Årbok 1996: Åpent tema

Årbok 1995: Åpent tema

Årbok 1994: Åpent tema

Årbok 1993: Fortidsminneforeningens historie

Årbok 1992: Funksjonalismen i Norge

Årbok 1991: 1500-tallet - det glemte århundret i vår kulturhistorie

Årbok 1990: Gerhard Fischer

Årbok 1989: Damsgård i Bergen

Årbok 1988: Kristian 4.

Årbok 1987: Klostre i Norge

Årbok 1986: Åpent tema

Årbok 1985: Kulturminner i Hedmark

Årbok 1984: Kulturminner i Trøndelag

Årbok 1983: Kulturminner i Nord-Norge

Årbok 1982: Kulturminner i Hordaland

Årbok 1981: Åpent tema

Årbok 1980: Teknisk-industrielle kulturminner

 

Klikk på årstallet for å lese bøkene digitalt. Også eldre årganger er tilgjengelige, deriblant den aller første utgaven som ble trykket i 1846. For å se øvrige årbøker, gå til Nasjonalbibliotekets nettside. Bruk søkeord "fortidsminnesmerker" under kategorien "tidsskrift", og avgrens tidsperiode ved hjelp av søkefilteret på siden.