OM ÅRBOKEN

Publisert 25.02.2020

Fortidsminneforeningens årbok er landets ledende faglige publikasjon i kulturminnevernet. Årboken er sammensatt av artikler som velges ut av årbokens redaksjon.

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844. I 1846 ble den første utgaven av foreningens årbok utgitt. Med unntak av enkelte dobbeltårganger har det siden kommet årbok for hvert år. Dermed er Fortidsminneforeningens årbok en av de publikasjoner her i landet som har vært utgitt sammenhengende i lengst tid.

Redaktør: Linn Willetts Borgen
Telefon: 976 77 288
linn@fortidsminneforeningen.no

Redaksjonsråd: Trond Indahl, Morten Stige, Oddbjørn Sørmoen, Ane Ohrvik, Even Smith Wergeland og Vegard Røhme.

FORTIDSMINNEFORENINGENS ÅRBOK 2021

Invitasjon til bidrag: åpent tema

Da Fortidsminneforeningen ble opprettet i 1844 var formålet «at opspore, undersøge og vedligeholde Norske Fortidsmindesmærker […] samt gjøre disse Gjendstande bekjendte for Almeenheden ved Afbildninger og Beskrivelser».

Siste del av dette formålet ble oppfylt gjennom etableringen av Fortidsminneforeningens årbok, som ble trykket for første gang i 1846 og dermed har 175-årsjubileum i 2021. I dag er årboken et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrifter.

Årbøkene dokumenterte de fremste oppdagelsene fra året som hadde gått. I denne jubileumsutgaven ønsker vi å hedre årbokens røtter gjennom å gi et tilsvarende tidsbilde: hvilke problemstillinger og funn står sentralt innen kulturminnefeltet akkurat nå?

Temaet er derfor åpent, og redaksjonen ønsker artikkelforslag som tar for seg ferske oppdagelser eller kulturminner som tidligere har vært lite kjent eller omtalt. Vi ønsker også velkommen artikkelforslag som diskuterer aktuelle strømninger i kulturminnefeltet eller bringer inn nye perspektiver på årbokas eller Fortidsminneforeningens historie.

I tillegg til de vanlige artiklene, ønsker vi i denne årboken å åpne for korte notater, som en honnør til årbokens form de første årene. Notater kan egne seg for avgrensede rapporter om nye funn som kan være av interesse for andre og stimulere til videre undersøkelser.

Send et sammendrag av ditt artikkelforslag på inntil en A4-side til linn@fortidsminneforeningen.no innen 15. januar 2021.

På grunn av lang produksjonstid, må redaksjonen bestemme hovedtrekkene i innholdet i årboka allerede i januar 2021. Utgivelsen er i begynnelsen av desember. Artikkelforfatterne må være forberedt på å ferdigstille sitt stoff - både tekst og bilder - før 1. april.

Artikler til Fortidsminneforeningens årbok honoreres ikke, men forfatterne får en årbok og en PDF-fil av sin egen artikkel.

 

ÅRBOKENS FORFATTERINSTRUKS (PDF)

 

TIDLIGERE TEMA-ÅRBØKER

Årbok 2020: Religiøsitetens kulturminner                                                                                     

Årbok 2019: Aktivisme

Årbok 2018: Kulturminner i bruk

Årbok 2017: Kontrast, Tilpasning, Kopi

Årbok 2016: Krigens minner

Årbok 2015: Brann og byplanlegging

Årbok 2014: Dødens kulturminner

Årbok 2013: Eidsvoll 1814

Årbok 2012: Riksantikvaren 100 år

Årbok 2011: Åpent tema

Årbok 2010: Elitens kulturminner

Årbok 2009: Interiører og gjenstander

Årbok 2008: Materialer og bygningsteknologi

Årbok 2007: Kulturminner som går ut av bruk

Årbok 2006: Farger i fortiden

Årbok 2005: Unionsoppløsningen

Årbok 2004: Autentisitet

Årbok 2003: Kulturmiljø og landskap

Årbok 2002: Nasjonale klenodier

Årbok 2001: Norske kirker

Årbok 2000: Norsk sykehusarkitektur

Årbok 1993: Fortidsminneforeningens historie

Årbok 1992: Funksjonalismen i Norge

Årbok 1991: 1500-tallet - det glemte århundret i vår kulturhistorie

Årbok 1990: Gerhard Fischer

Årbok 1989: Damsgård i Bergen

Årbok 1988: Kristian 4.

Årbok 1987: Klostre i Norge

Årbok 1985: Kulturminner i Hedmark

Årbok 1983: Kulturminner i Nord-Norge

Årbok 1982: Kulturminner i Hordaland

Årbok 1980: Teknisk-industrielle kulturminner