BESTILL GODE RÅD-SERIEN

Publisert 25.02.2020

Hefter med gode råd til eiere av gamle hus.

Fortidsminneforeningens hefteserie «Gode råd» har gått sin seiersgang gjennom det norske kulturminnevernet i to tiår. Her får du verdifull kunnskap om blant annet gamle vinduer, tapeter, gardiner, fargebruk, tak, yttervegger, mur, listverk og hager. Heftene er skrevet av noen av landets fremste eksperter innen hvert felt og gir både en historisk innføring til hvert tema og gode råd til restaurering og gjenbruk. Alle heftene er rikt illustrert.

Medlemmer gratis, ikke-medlem kr 100.

Heftet Gode råd om brann og sikring er gratis.

BESTILL GODE RÅD HER

GODE RÅD OM BRANN OG SIKRING (GRATIS!)

Brannsikring spenner bredt, fra store teknologisk avanserte løsninger til de helt enkle tiltakene. Mye kan gjøres med enkle midler – fornuftig bruk, enkel varsling og tilgang på slukkeutstyr. Dette heftet byr på hele spekteret av løsninger. Vi håper du vil finne det nyttig, og at det kan bidra til at alle som leser det gjør sitt lille bidrag for å unngå brann i gamle hus.

Teksten er sammensatt av skriftlige bidrag og råd fra fem av de fremste innenfor feltet brannsikring og annen sikring av hus. Nils Marstein, tidligere riksantikvar og gjennom mange tiår en ekspert på brann og sikring av antikvariske bygninger, har redigert innholdet.

 

GODE RÅD OM FARGER OG STIL

Dette heftet tar for seg hvordan farger har blitt brukt i interiørene i norske hjem gjennom tidene, og hvordan man bør forvalte de kulturhistoriske fargene. Heftet har kapitler om fargearkeologi, pigmenter, bindemiddel, malings sammensetning og bruk og om hvordan man lager maling selv. Dernest følger en gjennomgang av hvilke fargepaletter som har vært vanlig i de ulike stilperiodene, med tilhørende fargekart.

Heftet er skrevet av forsker Jon Brænne, landets fremste spesialist på dette feltet, og redigert av Mari Kollandsrud.

GODE RÅD OM GAMLE VINDUER

Heftet forklarer hvorfor det er nødvendig å ta vare på gamle vinduer. De er med på å gi huset deres stilhistoriske særpreg, og er - hvis man tar vare på dem - laget i langt mer holdbare materialer enn nye vinduer.
Heftet gir en grunnleggende innføring i hvilke vindustyper som knytter an til de ulike stilhistoriske epokene.

Heftet forteller om hvilke skader som kunne forekomme på gamle vinduer, hva disse skadene skyldtes, hvordan skader kan repareres og hvordan man kan forbedre vinduet slik at det kan være en god løsning også i vår tid, med de krav til isolering som vi nå stiller.

Heftet er skrevet av bygningsverner og arkitekt Mari Kollandsrud.

GODE RÅD OM GARDINER

Vårt gardinhefte forteller om gardinenes bakgrunn og historie. En stilhistorisk gjennomgang forteller hvordan gardiner har sett ut i de ulike epokene. Heftet har også en del med praktisk veiledning, hvor man gjør rede for gardinstoffer og possement, utstyr og montering, hvordan man tar vare på gamle gardiner, rullgardiner i eldre hus, mønstre for historiske gardiner, stoffbetegnelser. Det finnes også en omfattende ordliste og litteraturliste.

Heftet er skrevet av kunsthistoriker, forsker og forfatter Geir Thomas Risåsen.

GODE RÅD OM MUR OG PUSS

Gode råd om mur og puss tar for seg den murte arkitekturen i Norge. Heftet er skrevet av en av landets ledende eksperter på feltet, arkitekt Poul J. Neubert. Heftet forteller om hvordan mur og puss er anvendt i Norge gjennom flere århundrer, og hvordan man har framstilt teglstein og mørtel. Dernest går man gjennom skadetyper: vannskader, kondens, saltutslag, mekaniske skader, setninger og sprekker, samt feil materialbruk. Dernest går man gjennom hvordan skader kan utbedres.

Heftet har også egne bolker om natursteinsmurer og kalking og maling. Det er også gitt en rekke oppskrifter på mørtel og ulike overflatebehandlinger. Heftet har også ordliste og litteraturliste.

GODE RÅD OM TAK PÅ ELDRE HUS

Taket er "husets femte fasade", og svært viktig for husets utseende. Ombygging av tak og takreparasjoner hører med til de mest omfattende vedlikeholdsarbeider på et hus.

Heftet forklarer ulike taktyper (pulttak, saltak, valmtak og mansardtak), ulike takkonstruksjoner (åstak, sperretak, ulike takstoler). Det går også gjennom de ulike tekkematerialene (torv, takspon, stikker/flis/shingel, bordtak, skifertak, villheller, rastaheller, ruteheller, lappheller, teglstein, samt de moderne: papp, forsinkede og plastbelagte stålplater og betongtakstein). Endelig forklares hvordan taket "virker", forskjellen på kalde og varme tak og ikke minst hvordan man etterisolerer taket. Ulike skadetyper presenteres, og det fortelles også om hvordan man reparerer de ulike formene for tak.

Heftet er skrevet av ingeniør Olav Bøhn og arkitekt Mari Kollandsrud.

GODE RÅD OM GAMMELT LISTVERK

Gode råd om listverk tar sikte på å skape forståelse for de kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til listverk fra ulike epoker. Heftet forklarer listverkets funksjon, produksjon, hvordan man skal demontere listverk, hvordan man skal unngå at det kasseres, hvordan man går frem hvis listverk skal skiftes, og hvordan man takler de særlige utfordringer som knytter seg til det å skifte vinduer. Det er videre en særskilt artikkel om overflatebehandlingen til gammelt listverk. Listverkstyper fra de ulike stilepokene presenteres med et rikholdig utvalg tegninger.

Heftet er skrevet av de velkjente trehusekspertene Tore Drange, Hans Olav Aanesen og Jon Brænne

GODE RÅD OM TAPETER I NORGE

Vårt tapethefte gir en innføring i tapetenes historie, et innblikk i ulike typer, farger og mønstre, og også en innføring i den omfattende norske tapetproduksjonen som etter hvert kom i gang ved FH Frølichs tapetfabrikk og andre.
Så forteller man hvordan man skal gå fram hvis man ønsker å finne ut hvilke tapetskatter som kan skjule seg i et rom. Det går på hvordan man tar tapetprøver, hvor man henvender seg for å få vurdert tapetprøvene, hvordan man skal gå fram hvis man ønsker å restaurere ett av tapetlagene, eller hvordan man bør
ta vare på tapetlagene hvis man av ulike årsaker må ta de ned. Vi forteller også hvordan man selv kan reparere tapeter.

Heftet er skrevet av Jon Brænne, som er en av landets ledende eksperter på kulturhistoriske tapeter, og redigert av Mari Kollandsrud.

GODE RÅD OM YTTERVEGGER

I denne nye redigerte utgaven ønsker forfatter Lars Roede å la deg som for første gang skal gå løs på et gammelt hus ta del i de erfaringene som mange tilfredse eiere av gamle hus har samlet. Hovedbudskapet er varsom utbedring. Gi den gamle veggen en ny sjanse!