GODE RÅD-SERIEN

Publisert 25.02.2020

Hefter med gode råd til eiere av gamle hus.

Fortidsminneforeningens hefteserie «Gode råd» har gått sin seiersgang gjennom det norske kulturminnevernet i to tiår. Her får du verdifull kunnskap om blant annet gamle vinduer, tapeter, gardiner, fargebruk, tak, yttervegger, mur, listverk og hager. Heftene er skrevet av noen av landets fremste eksperter innen hvert felt og gir både en historisk innføring til hvert tema og gode råd til restaurering og gjenbruk. Alle heftene er rikt illustrert.

Medlemmer gratis, ikke-medlem kr 119 (ink. frakt).

Heftet Gode råd om brann og sikring er gratis også for ikke-medlemmer.

GODE RÅD OM BRANN OG SIKRING (GRATIS!)

Brannsikring spenner bredt, fra store teknologisk avanserte løsninger til de helt enkle tiltakene. Mye kan gjøres med enkle midler – fornuftig bruk, enkel varsling og tilgang på slukkeutstyr. Dette heftet byr på hele spekteret av løsninger. Vi håper du vil finne det nyttig, og at det kan bidra til at alle som leser det gjør sitt lille bidrag for å unngå brann i gamle hus.

Teksten er sammensatt av skriftlige bidrag og råd fra fem av de fremste innenfor feltet brannsikring og annen sikring av hus. Nils Marstein, tidligere riksantikvar og gjennom mange tiår en ekspert på brann og sikring av antikvariske bygninger, har redigert innholdet.

 

GODE RÅD OM GAMLE VINDUER

Heftet forklarer hvorfor det er nødvendig å ta vare på gamle vinduer. De er med på å gi huset deres stilhistoriske særpreg, og er - hvis man tar vare på dem - laget i langt mer holdbare materialer enn nye vinduer.
Heftet gir en grunnleggende innføring i hvilke vindustyper som knytter an til de ulike stilhistoriske epokene.

Heftet forteller om hvilke skader som kunne forekomme på gamle vinduer, hva disse skadene skyldtes, hvordan skader kan repareres og hvordan man kan forbedre vinduet slik at det kan være en god løsning også i vår tid, med de krav til isolering som vi nå stiller.

Heftet er skrevet av bygningsverner og arkitekt Mari Kollandsrud.

GODE RÅD OM GARDINER

Vårt gardinhefte forteller om gardinenes bakgrunn og historie. En stilhistorisk gjennomgang forteller hvordan gardiner har sett ut i de ulike epokene. Heftet har også en del med praktisk veiledning, hvor man gjør rede for gardinstoffer og possement, utstyr og montering, hvordan man tar vare på gamle gardiner, rullgardiner i eldre hus, mønstre for historiske gardiner, stoffbetegnelser. Det finnes også en omfattende ordliste og litteraturliste.

Heftet er skrevet av kunsthistoriker, forsker og forfatter Geir Thomas Risåsen.

GODE RÅD OM GAMMELT LISTVERK

Gode råd om listverk tar sikte på å skape forståelse for de kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til listverk fra ulike epoker. Heftet forklarer listverkets funksjon, produksjon, hvordan man skal demontere listverk, hvordan man skal unngå at det kasseres, hvordan man går frem hvis listverk skal skiftes, og hvordan man takler de særlige utfordringer som knytter seg til det å skifte vinduer. Det er videre en særskilt artikkel om overflatebehandlingen til gammelt listverk. Listverkstyper fra de ulike stilepokene presenteres med et rikholdig utvalg tegninger.

Heftet er skrevet av de velkjente trehusekspertene Tore Drange, Hans Olav Aanesen og Jon Brænne