Gode råd om gamle listverk

kr 119,00
Gratis frakt

Medlemmer får dette gratis

Gode råd om gammelt listverk 

Gode råd om listverk tar sikte på å skape forståelse for de kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til listverk fra ulike epoker. Heftet forklarer listverkets funksjon, produksjon, hvordan man skal demontere listverk, hvordan man skal unngå at det kasseres, hvordan man går frem hvis listverk skal skiftes, og hvordan man takler de særlige utfordringer som knytter seg til det å skifte vinduer. Det er videre en særskilt artikkel om overflatebehandlingen til gammelt listverk. Listverkstyper fra de ulike stilepokene presenteres med et rikholdig utvalg tegninger. Heftet er skrevet av de velkjente trehusekspertene Tore Drange, Hans Olav Aanesen og Jon Brænne.