20 millioner kroner skal bidra til mer gjenbruk av hus

Publisert 05.02.2021

Tips oss om gode Husbruk-prosjekter!

– Dette er en helt ny måte å drive kulturminnevern på, sier Mathilde Sprovin. Hun leder Fortidsminneforeningens nye istandsettingsprogram «Husbruk», finansiert av Stiftelsen UNI.

Tekst: Trond Rødmsoen (Saken ble oppdatert 13.12.2021.)

– Pengestøtten på 20 millioner kroner fra Stiftelsen UNI gjør det omsider mulig å realisere et nytt program vi har hatt ideen til lenge, sier Mathilde Sprovin, leder for Avdeling Bygningsvern i Fortidsminneforeningen. Programmet som har fått navnet Husbruk er en helt ny måte å redde verneverdige hus på i Norge.

Skal sikre fremtidig bruk

– Vi ønsker med Husbruk å etablere en satsning hvor foreningens eierskap, erfaring og kompetanse brukes som verktøy for å berge og aktivere slike eiendommer. Målet er å overta verneverdige hus i fare for å gå tapt, restaurere og så avhende eiendommen til ny eier som kan sikre fremtidig bruk, sier Sprovin.

Fortidsminneforeningen har helt siden starten i 1844 kjøpt eller fått eiendommer for å redde dem. I dag består denne samlingen av 44 historiske eiendommer. Formålet med Husbruk er imidlertid ikke å øke dette antallet. Poenget er å erverve eiendommer på kort sikt for å sette dem i stand og så finne ny eier, privat eller offentlig. Noen av eiendommene kan bli privatbolig, andre kan bli offentlig tilgjengelige, som møtelokale, butikk, kafé eller annet.

Skal skape lokal aktivitet

Husbruk skal skape positive ringvirkninger lokalt, først gjennom selve restaureringsprosessen og så gjennom økt aktivitet: Dette er «vern gjennom bruk» – der det nye er hvordan denne prosessen fra forfall til ny bruk realiseres.

LES OGSÅ: Rivetilskudd er en dårlig løsning

 – Fortidsminneforeningen kan bygningsvern, det fins knapt en bygning vi vil definere som umulig å redde, sier Sprovin. – Samtidig krever slike prosjekter en sikker og stabil finansiering. Og det er her Stiftelsen UNI kommer inn. Gaven på 20 millioner kroner skal være arbeidende kapital vi bruker til finansiering av husprosjektene, mens et eventuelt overskudd fra avhendingen i etterkant går tilbake til fondet for å bli reinvestert i nye prosjekter.

Læringsarena for godt bygningsvern

Fortidsminneforeningen kjøpte i 2019 kunstnerhjemmet Jorderik i Lillehammer for å sette det i stand og finne ny eier og ny bruk. Dette pilotprosjektet er ikke finansiert av Stiftelsen UNI, men var starten på prosessen fram mot etableringen av Husbruk. Istandsettingen av bygningen er i gang, med kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk som del av prosessen. Prosjektet bidrar til å utvikle metodikken som tenkes brukt i Husbruk.

– Kompetanseoverføring innen tradisjonshåndverk er en helt sentral del av Husbruk. Vi vil redde verneverdige hus og finne ny bruk, men underveis skal vi også bruke disse prosjektene som kursarenaer og også formidle problemstillinger og løsninger innen bygningsvern til nytte og glede for andre eiere av verneverdige bygninger. Videre skal bygningene bli forbildeprosjekter for gjenbruk og godt bygningsvern, sier Sprovin.

LES OGSÅ: En manns slum er en annen manns slott

På jakt etter gode prosjekter

Nå er hun på jakt etter spennende prosjekter i hele landet. En styringsgruppe etableres for å ta stilling til hvilke prosjekter foreningen skal gå inn i, og målet er å ha fire til fem istandsettingsprosjekter gående samtidig når Husbruk er kommet godt i gang.

– Vet du om et verneverdig hus i ditt nærmiljø som forfaller og som kan egne seg som et Husbruk-prosjekt? Da vil jeg gjerne høre fra deg, sier Mathilde Sprovin.