Trehotel fra 1890 tallet
REDDET

GRAND HOTELL HELLESYLT

Fasaden til det 130 år gamle signalbygg fra turismens barndom får i 2020 et løft.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2018: Når den regionale utbyggeren og reiselivsaktøren Flakk Gruppen tilbyr å gi bort et over hundre år gammelt trehotell helt gratis, blir saken presenteres som en gladsak i Sunnmørsposten 9. april 2018. I praksis er dette en søknad om å få rive. Nok et tradisjonsrikt trehotell vil gå tapt for alltid – denne gang i Hellesylt i Møre og Romsdal - og erstattes med et «tøft signalbygg» signert Snøhetta.

Grand Hotel i Hellesylt innerst i Synnulvsfjorden er staselig, i all sin medtatthet. De vakre utskjæringene i gavlen vitner om et ektefødt barn av sveitserstilen. Ingen moderne påbygg skjemmer helheten. Plassering ute på Grandneset er formidabel – her er all den utsikt til fjord og fjell en tilreisende kan drømme om. Grand er et av få trehoteller som er igjen i Møre og Romsdal. I de slitne veggene sitter en over hundre år lang historie om framveksten av turismen i Norge. Denne kulturhistorien skal nå, dersom eier og utbygger Knut Flakk i Flakk Gruppen får det som han ønsker, utraderes til fordel for Basecamp Hotel Hellesylt, tegnet av Snøhetta.

Da planprosessen for det nye hotellet begynte høsten 2018, var ikke Grand Hotell Hellesylt en del av planene. Selv om bygget var regulert til bevaring, så det ikke ut til at utbygger eller kommunen hadde dette med som et premiss for utviklingen av tomten. Sunnmøre lokallag sendte etter dette en uttalelse der det ble reagert på denne mangelen. Uttalelsen kan du laste ned her:   

Last ned: Fortidsminneforeningens innspill til oppstart av planprosess

Last ned: Riving av stasbygg er avleggs (Sunnmørsposten 22.3.2018)

Status 2019: Eier vil likevel ikke rive Grand Hotell Hellesylt. Flakk-gruppen som i 2018 siden lanserte planer om å bygge et Snøhetta-tegnet hotell på tomten der det i dag står et 130 år gammelt trehotell, har nå snudd i saken. Til Sunnmørsposten sier eiendomsutvikleren at man har valgt å bygge det nye hotellet Basecamp Hotel på en tomt lenger unna sjøen, bedre beskyttet mot en mulig framtidig flodbølge. 

Fortidsmninneforeningen Sunnmøre lokallag har lenge engasjert seg i saken, sist da de i en uttalelse kritiserte planprosessen for ikke å ta med bevaring av trehotellet som et premiss for reguleringsplanen. Vi gleder oss over at Flakk-gruppen nå har valgt enn annen løsning enn riving (eller "å gi bort bygningen gratis mot at den flyttes", som det opprinneig het da saken ble kjent i fjor). Vi beholder den likevel på Rødlista i kategorien Truet. Skjebnen til det ærverdige, men nedslitte hotellet er, slik vi vurderer det, høyst usikker. 

Status 2020: Vi velger å endre status fra truet til reddet: Eieren offentliggjorde i juli planer for restaurering av fasaden mot fjorden, etter å ha kommet til enighet med fylkeskonservator om ønskede endringer i fasaden. Det er ikke kjent hva den gamle hotellet skal brukes til.