REDDET

GAMLE STATHELLE, BAMBLE

Flere verneverdige hus i bykjernen var rivingstruet av kommunen. Nå settes de i stedet i stand.

Status 2020: De truede bygningene er i dag vedtatt vernet, noe som betyr at dette sentrale området av Gamle Stathelle nå kan anses for å være reddet. 

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Bamble kommune er eier av flere verneverdige eiendommer på Gamle Stathelle rundt "Rådhusplassen". Bygningene med betegnelsen, Vellet, Bedehuset og Fengselet og Skolebygget har i mange år vært uten kommunalt vedlikehold til tross for den kulturhistoriske miljøverdien. Fogdegården, som også er del av dette bygningsmiljøet, er blitt istandsatt.

Fortidsminneforeningen har siden 2011 vært engasjert i bevaring av bygningene sammen med lokalbefolkningen på Stathelle. Igjen vil kommunen rive bygningene og har fått formannskapet til å bevilge kr 500 000 til utarbeiding av ny reguleringsplan som legger til rette for riving. Ønsket er å bygge nye boliger på stedet.

Bygningene og kulturmiljøet de er del av er registrert som kulturminner av nasjonal betydning og er del av NB!-registeret til Riksantikvaren.

Området består av Fogdegården, Fengselet, Vellet, Bedehuset og skolen og var administrasjonsenter for Stathelle. Smale gater fører ned til Strandvegen og bygningene langs sjøfronten. Bygningene er for det meste oppført i empirestil og Skiensfjordsklassisismens detaljer er tydelig detaljer på bygningene. Skolebygget er oppført på slutten av 1800-tallet.

Telemark avdeling ser det som bekymringsfullt at bygninger som er på NB!-registeret blir utsatt for det kommunale presset og kortsiktige vernetanker. Kommunen har samme plikt til å vedlikeholde sin bygningsarv som privatpersoner og bør gå foran med gode eksempler for bevaring av kulturarven på stedet. Som kjent er det i kommunene kulturminnene ligger, og er befolkningens felles eie.

Last ned: Bygningene står på Rødlista (Porsgrunns Dagblad 11. oktober 2017)