TRUET

TARRIS, SARPSBORG

Den verneverdige bygningen Tarris har vært bebodd siden 1846. Nå må de 20 boenheter etter planen vike for en fire felts vei.

Planene til en ny forbindelse for vei og tog over Sarpefossen har i mer enn 10 år ligget som en klam hånd over dette området, rikt på kulturminner helt tilbake til tiden da Olav den hellige bygde en voll rundt middelalderbyen. Den ikoniske mursteinsboligen Tarris er taperen, men Fortidsminneforeningen Sarpsborg og Rakkestad lokallag vil kjempe så lenge huset står.

Tarris, en arbeiderkaserne, ble opprinnelig bygget for 40 familier knyttet til Borregaard sagbruk like ved. Bygningen ble satt opp av sagbrukets maskinmester Robert Foster i 1846. På veggen henger det opprinnelige skiltet i god form med teksten P & Co Foster Terrace 1846. Med årene ble Terrace til Tarris. P & Co var Pelly som den gangen eide Borregaard.

Tarris har vært et bolighus sammenhengende siden det var nytt, og den 100 meter lange bygningskroppen er nærmest intakt, ser man bort fra et løst tilbygg til bad som er satt opp utenpå alle enhetene. Huset står på kommunens gule liste og midt i en hensynsone.

Bygget er vedtatt revet for å gi plass til en firefelts vei over Sarpefossen. Fortidsminneforeningen mener at det er kortsiktig og i utakt med det grønne skiftet å rive velfungerende boliger. Husrekken er verneverdig og en representant for byens industrihistorie. Slettelandskapet ned mot Glomma og den gamle vaskeplassen på svabergene danner en helhet sammen med Tarris, og alt vil forsvinne.

LES: Fortidsminneforeningens uttalelse (2022/18483 Fv. 118 Ny Sarpsbru). Sarpsborg og Rakkestad lokallag 18.09.2023

LES OGSÅ: «Denne boligidyllen fra 1846 må vike for en firefelts vei og en jernbanetrasé som kanskje aldri blir bygget» i Fortidsvern nr. 3-2023