• TRUET
  • TRUET
  • TRUET
  • TRUET
  • TRUET
  • TRUET

DET GAMLE SENTRALSYKEHUSET, KRISTIANSAND

Sykehuset fra 1934 tegnet av Ole Øvergaard (1893-1972) er regnet som det første modernistiske byggverk i "modernismebyen" Kristiansand, og har særlig høy arkitekturhistorisk verdi. Nå er bygningen truet av riving etter at dette ble lagt til grunn i vedtatt planprogram 01.12.2022.

Sykehusbygningen tegnet i 1931 har høy arkitekturhistorisk verdi som en representant for modernismens tidlige utvikling i Norge. Kunsthistoriker Mathilde Sprovin beskriver hvordan "modernismens geometriske formspråk kom til uttrykk i de rektangulære bygningsfløyene og det flate taket. Takterrassen som Ole Øvergaard anla på sydfløyen var også et typisk modernistisk kjennetegn. Takets utforming, vindusåpningenes symmetriske organisering og underetasjens tekstur var elementer som sammen skapte en horisontal linjeføring i arkitekturen. Inspirasjonen til dette kan Øvergaard ha funnet i den hollandske modernismen." (Sprovin 2006:39).

Sykehuset er regnet som den første modernistiske bygningen i Kristiansand, og har derfor særlig høy arkitekturhistorisk verdi som den tidligste representanten for funksjonalismen i området. Bygningen har også arkitekturhistorisk verdi som et viktig verk av Ole Øvergaard, landets fremste sykehusarkitekt i perioden. Bygningens estetiske verdier er trukket frem av Markus Sannes og Frida Forsgren, som skriver at:

"Spesielt er bygningens bølgede form særegen og fremtredende. Den elegante krumningen med vindusbånd, møter det tilliggende bygningsvolumet på en nøye tilpasset måte. Rutenettet av vinduer, i ulike størrelser, skaper et vakkert spill over fasadene. Et tårn med gnistrende kobberplater kroner og samler bygningen. Og bruken av betong er rendyrket og helt uten dekor. Materialet i seg selv pryder bygget elegant" Fædrelandsvennen 14.11.2022

Fortidsminneforeningen oppfordrer Kristiansand kommune til å verne det gamle sykehusbygget og dets arkitekturhistoriske og estetiske verdier, og ta aktive grep for å sikre nyere tids kulturminner og kulturmiljø i modernismebyen Kristiansand.

Dokumenter og leserinnlegg: 

Last ned: Kronikk i Fædrelandsvennen 14.11.2022, Markus Sannes og Frida Forsgren

Last ned: Kvartal 71 - Detaljregulering, Planprogram 08.09.2022

Last ned: Kvartal 71 - Melding om fastsatt revidert planprogram 12.01.2023

Litteratur:

Kristiansand Sykehus av arkitekt Ole Øvergaard, Byggekunst 1936 Vol. 18

Kristiansand Sykehus: Ole Øvergaard - en sykehusarkitekt i mellomkrigstiden, Masteroppgave 2006

Fotograf: Markus A. Sannes (C.C. BY 4.0)