REDDET

GAUTESTAD STASJON, RAKKESTAD

En av østre linjes mest autentiske stasjoner fra 1800-tallet var truet av riving. Nå er bygget solgt til en venneforening som vil bevare stasjonen.

Status 2023: Stasjonsbygningen er solgt til en venneforening som vil bevare bygget.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista:

Gautestad stasjon er et sveitserstilbygg tegnet av arkitekt Balthazar Lange og stod ferdig da østre linje i Østfold åpnet i 1882. Den regnes som en av de mest autentiske stasjonene langs linjen.

Bane Nor Eiendom har planlagt å rive den helt siden 2007, men prosessen har blitt utsatt etter press fra Rakkestad historielag og Fortidsminneforeningen Sarpsborg og Rakkestad lokallag.

Ingenting annet er planlagt bygget på tomten der stasjonsbygningene nå står.

Disse mindre jernbanestasjonene er en del av Østfolds identitet, svært mange byer og tettsteder vokste frem rundt nettopp jernbanen. Å fjerne disse kulturminnene en etter en gjør lokalsamfunnene fattigere.

Rivesaken er nå satt på vent, men vi opplever at stasjonen i høyeste grad er truet av både ønsket om riving og det omfattende forfallet.

Les mer om historien og vernekampen

Brev til Rakkestad kommune

Brev til Bane NOR

Leserbrev til Rakkestad Avis

Bygningskort og 3D-modell

All dokumentasjon, historikk og bilder av bygningen finner du på bygningskort fra Gautestad stasjon. Bygningene ble dokumentert av Thomas Kjær og Bo Alexander Granbo 22.02.2023. Modellen og bildene kan brukes fritt i tråd med CC BY 4.0.