TRUET

VILLA FREDNES' HAGEANLEGG, PORSGRUNN

Huset og hagen er en helhet. Nå bygges en barnehage som vil dominere mesteparten av hagen.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2019: Villa Frednes ligger i Porsgrunn sentrum og ble bygget i 1905, som hjemmet til den svært velstående skipsrederen Jørgen C. Knudsen (kjent for barken «Skomvær av Porsgrund» i Erik Byes Skomværsvalsen). Herskapsvillaen er oppført i stilarten nyrenessanse og tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Eksteriøret har korintisk søyleorden og rike utsmykninger hugget i massiv stein med staffasje som avbilder hav og skip. Interiøret har håndmalte takmalerier bl.a. med havguden Poseidon og detaljerte utskjæringer i massiv eik. Bygget er Sefrak-registrert i verneklasse A og har høy historisk verdi både lokalt og nasjonalt.

Bygningen har siden fungert som redervilla, bibliotek, kulturhus, maritim skole, restaurant og kunstgalleri – og er nå i privat eie av ekteparet Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen som bor og driver sin familiebedrift fra Øvre Frednes. Les mer om eiendommens historie her.

Til bygningen hører også en parklignende hage, som i dag er i kommunens eie. Store deler av denne historiske hagen kan nå bli forvandlet til en stor barnehage. Nedbrente Frednes barnehage ved siden av huset skal nå bygges opp igjen, noe eierne ikke har noe imot, men barnehagen skal bli tre ganger så stor, med plass til 120 barn. Dette vil kreve at store deler av hageanlegget vil bli omgjort til lekeplass. Gjerdet vil gå kun 14 meter fra husveggen.

Et slikt inngrep vil endre helheten rundt Villa Frednes og redusere anlegget som et levende kulturminne til glede for Porsgrunns befolkning. Eierne ønsker tvert i mot å tilbakeføre hagen til slik den engang var, med frukttrær, svalganger og prydplanter, slik at den kan være en offentlig, grønn lunge som kan benyttes av alle – også barnehagebarn – men som park, ikke som inngjerdet lekeområde.

"Dette handler ikke om at vi vil ha hagen for oss selv, men om å ta vare på de historiske verdiene til eiendommen. Kommunen snakker om at de bygger barnehage for et 50-årsperspektiv, men vi tenker lenger enn som så", har eierne uttalt til Telemarksavisa.

Fortidsminneforeningen støtter eierne i at en slik praktfull eiendom med en så sentral plass i Porsgrunns historie ikke skal stykkes opp, men bevares som en helhet. Bygningen og hagen hører sammen.  

Konservator Aasmund Beier-Fangen beskriver anlegget slik: «Det er få hus i Norge og fra samme tid som kan lignes med Øvre Frednes. Bygningen som er formet av den berømte porsgrunnsarkitekten Halldor Børve, er tydelig inspirert av italiensk villa-arkitektur fra renessansen som ny-renessanse. Den er en «Villa sub urbana», eller villa utenfor bykjernen. Huset er et monument over Porsgrunns fremskutte plass som sjøfartsby med den gang landets største seilskipstonnasje. Jørgen C. Knudsen kontraherte og var reder for Skomvær av Porsgrunn som var Norges største stålbark, bygd i 1890. Huset dokumenterer derfor på en spesiell måte byens historie. Det er ingen over og ingen på siden.»

Å bevare denne helheten er ikke bare viktig, det er også en relativt enkel øvelse: Å vedta en mer moderat barnehageutbygging som ikke vil kreve like store utearealer. Her må politikerne tenke seg nøye om. Har Porsgrunn råd til å skusle bort en så viktig bit av historien?

Les mer om Villa Frednes HER.