TRUET

LAURGÅRD, SEL

Den gamle skysstasjonen Laurgård har gjennom sin rike kulturhistorie blant annet huset og inspirert Sigrid Undset, Asbjørnsen skrev ned flere av sine mest kjente eventyr der, og den har fungert som et kulturelt knutepunkt gjennom historien. To av de bevarte hovedbyggene selges som "kondemnable" og er umiddelbart truet.

Nasjonale verneverdier

Laurgard har klare nasjonale verneverdier med sin rike kulturhistorie som knutepunkt, koblinger til nasjonal litteraturhistorie og intakte og autentiske materialer. Den inngår i et historisk viktig landskap og kulturmiljø og er en del av pilegrimsleden.

De "kondemnable" husene Gammelstugu fra 1855 og Pensjonatet fra 1895 har utvendig bevart originale materialer, vinduer, skifertak og dører. Potensialet for restaurering og bevaring er høyt. Særlig i Gammelstugu ser vi at de gamle Empire-vinduene og dørpartiet fremstår uendret og med høy grad av autentisitet. Takene med original rutaskifer har også en særlig betydning i Sel med sin lange skiferbruddtradisjon. Uten en nærmere tilstandsvurdering er det ikke mulig å vurdere hva som skal til for å sette byggene i stand, men det fremstår klart at riktig kjøper kan og bør ta vare på dette nasjonalt viktige kulturmiljøet for fremtiden.

Fortidsminneforeningen har ikke vært inne i byggene, men eldre interiørbilder viser at også dette i lang tid har vært bevart med de kulturhistoriske verdiene intakt, annonsen legger ikke ved bilder som muliggjør en vurdering for potensielle kjøpere. I interiørbildene fra boken «Flere vakre gårder» (2000) kan vi se at også interiøret har vært svært godt bevart, og spisestuen har vært uendret siden skysstasjonen var i drift for over hundre år siden. Også i rommet hvor Sigrid Undset bodde i 1918 var de originale materialene bevart i 1999 (se: Bjerkebæk : fra dikterhjem og bohemhule til museum (nb.no).

(Foto: Skydsstation Laurgaard, Gudbrandsdalen. Avdeling for spesialsamlinger University of Bergen Library)

En litteraturhistorie i miniatyr

Laurgård er også en norsk litteraturhistorie i miniatyr. Sigrid Undset skal ha hentet inspirasjonen til Jørundgård i Kristin Lavransdatter da hun selv bodde på Laurgård. Da Asbjørnsen kom til Laurgård i 1842 fikk han over to dager fortellinger som "God dag mann økseskaft", "Askeladden og de gode hjelperne" og andre kjente eventyr, og det er antydet at også Peer Gynt har sitt opphav i dette møtet.

"kondemnable" bygg

De historiske bygningene på Laurgård ble i juli 2022 annonsert solgt som "kondemnable" uten en nærmere tilstandsvurdering. Måten salget ble annonsert og gjennomført ble ansett som en umiddelbar trussel mot bygningene og vakte stort engasjement. Salgsannonsen legger til grunn at «Bygningsmassen består av 2 kondemnable bolighus» med en enkel henvisning til taksten, uten å nevne muligheten for restaurering eller de kulturhistoriske verdiene. Taksten påpeker derimot at «restaurering/rehabilitering av disse bygningene er nok mulig, men vil bli både utfordrende, tidkrevende og ikke minst svært kostbar». Måten eiendommen er lagt ut for salg og utformingen av annonsen inviterer til riving av bygningene, noe som har skapt stort engasjement lokalt og flere henvendelser til Fortidsminneforeningen. Det er ikke gjort en fullverdig tilstandsvurdering av bygningen, det kommer også klart frem av selve verditaksten at den ikke kan legges til grunn som dette.

Les: "Raste da de så salgsannonsen" GD 07.07.2022

Skrevet inn på Rødlista 05.07.2022

Bilder krediteres Ingrid Blessom og er tatt 01.07.2022