REDDET

STABBURET, BOTN SKYSSTASJON

Stabburet fra 1660 sto og forfalt. Nå er det restaurert takket være eieren og Telemark avdeling!