TRUET

SVERRESGATE 34, PORSGRUNN

Huset fra 1840 har forfallt i årevis uten at kommunen reagerer, og nå har eier begynt riving uten tillatelse.

Sverresgate 34 er registrert som A-objekt i Kulturminnevernplanen for Porsgrunn kommune fra 1991, og ble videreført i den nye Kulturminneplanen i 2017. Da bygget er oppført før 1850 omfattes den også av Kulturminnelovens § 25, og antikvarisk myndighet skal uttale seg i saken.

Bygningen ligger ved innfarten til Porsgrunn over Kirkehaugen, har høy arkitektonisk verdi og er en verdig representant for trehusbebyggelsen i Porsgrunn. Jørgen Flood utskilte grunnseddel på tomten i 1839, og bygningen ble  oppført 1840 av daværende eier Christian Arweschoug, som var eier til 1857.

Nåværende eier har latt huset forfalle i en årrekke. Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har i flere år vært bekymret for dette flotte huset og sendte den første bekymringsmeldingen til kommunen i 2017. Saken er blitt purret opp ved flere anledninger, blant annet i 2021 og nå i mars 2022. Tilstanden er nå kritisk og foreningen fører det verneverdige huset inn på Rødlista.

Uten at søknad om riving er innsendt til kommunen har eier igangsatt det som må kalles rivingsarbeid. Takstein og lekter er fjernet og taket står ubeskyttet for vær og vind. Fortidsminneforeningen krever at kommunen straks tar grep for å stoppe det ulovlige rivingsarbeidet som utføres. Samtidig må bygningen sikres og taket tekkes med presenning.

Det er ennå mulighet til å ta vare på bygningen for personer som ønsker det og som har rette kompetanse, men det må skje raskt.

Kommunen må stoppe ulovlighetene straks (Porsgrunn Dagblad 30. mars 2022)

Varsel fra Fortidsminneforeningen28.3.2022

Varsel fra Fortidsminneforeningen 5.4.2021

Varsel fra Fortidsminneforenignen i 7.9.2017