REDDET

KJØPMANNSGATA 36, TRONDHEIM

Den siste klassiske kjøpmannsgården i gaten blir stående, fasaden er nå restaurert og Byantikvaren har flyttet inn.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Den planlagte rivingen av Kjøpmannsgata 36 er i dag et av de mest dramatiske tiltakene i et kulturhistorisk miljø i Trondheim på lange tider, og berører sentrale sider ved Cicignons byplan. Dette anlegget er i dag den siste gjenværende klassiske kjøpmannsgården i gata i den forstand at den fortsatt har bakgårdsbygningene i behold, og er tilknyttet en eldre brygge ved elva.

Kulturvernmyndighetene har på tross av dette akseptert riving av bakgårdsbygningene utifra tanken at den sentrale verdien i gata er forholdet mellom de store bryggene i øst, og de lavere boligene i vest. Selve bygningen ble oppført etter en brann i 1841, men rommer også en mer enn 300 år gammel hvelvkjeller. Fasaden er i dag nokså redusert arkitektonisk, men er mulig å rehabilitere. Det helt sentrale aspektet ved denne saken nå er likevel å følge opp den historiske strukturen med lavere bygninger langs gatas vestside i en av landets mest særpregede bymiljøer. I det forslaget som nå ligger på bordet skal hele kvartalet få en ensartet høyde på fem etasjer.

2017: Gode nyheter. Kjøpmannsgata 36 er i teorien reddet. Det foreligger ingen planer om riving lenger da politikerne valgte å beholde den gamle reguleringsplanen. Men inntil vi blir kjent med eiers konkrete planer for bygningen som nå står tom og forlatt, velger vi å beholde den på Rødlista. Politikerne kan igjen snu dersom bygget blir stående til ytterligere forfall.

2021: Fasaden er restaurert og gjenskapt, og Byantikvaren er blant de nye leietakerne i bygget. Les om saken her