REDDET

OS SKOLE, HALDEN

Skolen fra 1914 skulle vike for ny skole. Med byggeplanene nå på is, bli Os trolig stående.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Halden har svært mange verneverdige bygninger. Os skole er en av disse. Den er en markant bygning langs Os allé, den er bygget i stein og konstruert for å vare ikke bare ett århundre, men flere. Å rive en slik bygning er tap av identitet og historisk lesbarhet – men også et utrolig sløseri med penger og materialer – noe som står i sterk kontrast til vår tids erkjennelse av at «det mest miljøvennlige bygget er det som allerede er bygget».

Til tross for en slik erkjennelse lever monumentale hundre år gamle skolebygg farlig i dagens Norge. De blir ofte fremstilt som upraktiske, lite miljøvennlige og vanskelige å tilpasse moderne krav til læring og innemiljø. Dette til tross for at slike påstander stadig tilbakevises av arkitekter, vernemyndigheter og andre fagfolk. Og av virkeligheten: Rehabiliteringen av Majorstuen skole i Oslo er et eksempel til etterfølgelse på flott gjenbruk av en gammel og solid bygning som minner svært om Os skole, bare enda mye større.

Det lokale engasjementet i Halden for Os skole har vært sterkt. I et leserinnlegg omtales Os skole som "Sjøboden i Os allé", men referanse til 1970-tallet da daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland rykket ut for å hindre Haldens politikere i å rive noen verneverdige sjøboder.

Status 2020: Fortidsminneforeningen Halden lokallag har lenge engasjert seg gjennom leserinnlegg, publikumsbefaringer og folkemøter, og vinden snudde etter kommunevalget i 2019, med et nytt flertall i kommunestyret. Planene for nybygg ble lagt på is, noe som også gjorde rivingen unødvendig. Vi anser denne verneverdige bygningen for å være reddet.