TRUET

DRONNINGENS GATE 45, SARPSBORG

Dronningens gate 45, en bygning med betydelig historisk og arkitektonisk verdi, er truet av riving. Bygget, som ble oppført i 1930 med Sigurd Engelsen som arkitekt, er et tidstypisk eksempel på 20-tallsklassisisme og funksjonalisme.

Dronningens gate 45 og kvartalet som helhet har høy verneverdi. Bygningen fra 1930, med innflytelse fra 20-tallsklassisme og funksjonalisme, representerer en særegen stilart fra mellomkrigstiden. Bygningen har høy autentisitet; takformen, søylene ved inngangspartiet, vinduer og fargevalg er bevart og bidrar til et helhetlig uttrykk. En vernevurdering gjort i 2003 ga tre av bygningene vernegrad, også Dronningens gate 45. Til tross for dette er bygningen truet av riving, og Fortidsminneforeningen med flere har påklaget vedtaket. 

Det er flere grunner til at Dronningens gate 45 bør bevares. For det første utgjør bygningen en viktig del av byens arkitektoniske historie. Den er et vitnesbyrd om en tid da Sarpsborg vokste og utviklet seg, og representerer en stilart som var dominerende i mellomkrigstiden. Funksjonalismen, blandet med klassisismens trekk, gir bygningen en særegen karakter som er verdifull å bevare for fremtidige generasjoner.

For det andre spiller bygningen en sentral rolle i det lokale bomiljøet. Den harmonerer med nabobebyggelsen, som inkluderer bygninger fra både samme periode og jugendstilen, og skaper en sammenhengende og harmonisk byplan. Dette er viktig for å opprettholde en balansert overgang mellom byens høyere sentrumsbebyggelse og den lavere villabebyggelsen.

Fortidsminneforeningen påklaget vedtaket 29.04.2024. 

Les: Klage Dronningens gate 45