REVET

ISHUSET, ROAN

Autentisk og historisk "kjølelager" fra 1950-tallet hadde ikke noe formelt vern. Mars 2020 ble det revet.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: I noen tiår fram til 1950-tallet finansierte Staten såkalte «ishus» langs kysten for å bistå fiskerne med oppbevaring av is og innfrysing av agn. Et slikt ishus finnes i dag på Hongsand, visstnok det siste i kommunen (Roan er fra 1.1.2020 del av Åfjord kommune), og muligens det eneste av så autentisk karakter i regionen. Bygningen har ikke noe formelt vern og kan bli revet. Vi fører den derfor inn på Rødlista, som et kulturminne i fare for å forsvinne.

Hauke Haupts i Trøndelag fylkeskommune var nylig på befaring og konkluderte med at ishuset har betydelig kulturhistorisk formidlingsverdi: «Kystkulturarven og særlig utviklingen i det 20. århundre er underrepresentert i de nasjonale kulturminneregistre og fredningslister og det er derfor av prioritert interesse å ta vare på slike kulturminner knyttet til fiskerinæringen. Ishuset på Hongsand vurderes som et viktig og meget bevaringsverdig kulturminne fra sin tid.»

Både interiør og eksteriør er meget autentisk, med bare svært små, ubetydelige endringer fra etter 1980 som lett kan tilbakeføres. Interiøret viser to utviklingstrinn, tre kjølerom driftet med tresponisolasjon og isblokker og senere elektrisk generator til kjøleanlegg. Alt maskinelt utstyr står ifølge eier som da ishuset var i drift.

Bygningen har en grunnflate på ca. 85 kvm, og er oppført i to etasjer. I den øvre delen av bygget ble det også bygget eget rom med frysebokser som befolkningen fikk leie for innfrysning av matvarer.  Dette var før «hjemmefryseren» kom på markedet, og rommet hadde egen inngang.

Tilstanden til huset er forholdsvis bra siden taket er tett. Fasaden på værsiden behøver en god del reparasjoner, vassbordet og panel er delvis oppråtnet. Mot land må terrenget senkes noe fordi treverket er utsatt for fukt fra jordsmonn. Det er dermed generelt behov for reparasjon og vedlikehold, og malingsvedlikeholdet er akutt på værsiden.

Huset står på festet tomt, og det er tomteeier som ønsker å rive bygningen. Dagens eier av selve bygningen kjøpte den i 1985 og ønsker bevaring. I et brev til kommunen skriver han: «Jeg syns det er ufattelig trist at slike bygg må vike plass for kommersielle interesser. Dette er jo i høyeste grad et kulturminne som etter min mening må bevares og vernes slik at våre etterkommere kan få se og høre historien om en forgangen tid.» Videre ber han om at Ishuset Gnr. 73 Bnr. 35 vernes/ fredes.

Siden er Ishuset tvert imot tatt ut av Roan kommunes kulturminneplan.

Status februar 2020: Mars 2020 ble ishuset revet.