REDDET

FJELLHEIM, OSØYRO

Forsamlingshuset fra 1938ble skulle rives til fordel for bygging av leiligheter. Nå har kommunestyret snudd og gått for bevaring og ny bruk.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2016: I bygda Os i Hordaland er et 100 år gammelt landemerke i fare for å gå tapt. Kultur- og forsamlingslokalet Fjellheim står og forfaller mens kommunen siden 2008 har prøvd å selge det. En kjøper vil mest sannsynlig få tillatelse til å rive bygningen som ifølge Hordaland fylkeskommune er vurdert til å ha «høg lokal kulturminneverdi».

Det nåværende Fjellheim sto ferdig i 1938 etter at det opprinnelige bygget fra 1911 brant ned i 1936. Bygget er tegnet av den kjente arkitekten Johan Lindstrøm. Bygget er stort, med sal og scene som hovedrom. Det er flere garderober i bygget samt øvingsrom for dans og musikk.

Fjellheim tilhørte fra starten Os Musikk- og Turnforening, og har også vært brukt som blant annet bygdekino, danselokale og revyteater. «Dansane i Fjellheim er eit omgep langt utover Os-bygda», skrev Tore Moberg i forbindelse med 100-årsjubileet i 2011. Under andre verdenskrig ble Fjellheim okkupert av tyskerne, noe som satte sitt preg på bygningen, men stedet ble satt i stand og opplevde sin storhetstid i perioden 1950–1975. Her var det kino, dans og øving sju dager i uken.

Planlegger leilighetsbygg på tomten

I 2008 vedtok Os kommune å selge Fjellheim for å delfinansiere Oseana Kunst- og Kultursenter som åpnet i 2011. Salget er enda ikke forestått, og bygget har stått tilnærmet ubrukt siden. Kommunens ansatte beskriver det som å «stå til forfalls», men dette er ikke inntrykket Fortidsminneforeningens representant fikk under en befaring tidligere i år. Bygget har helt klart både oppgraderings- og vedlikeholdsbehov, noe en tilstandsrapport fra 2013 også påpeker, men den samme rapporten beskriver bygget som alt annet enn «til forfalls».

Offisielt skal ikke bygget rives ved salg, men det foreligger allerede tegnede planforslag til leilighetsbygg på tomten. Fortidsminneforeningen mener derfor at det er nærliggende å anta at når Fjellheim selges, vil det rives. Bygget er i høyeste grad truet og fortjener en plass på Rødlista.

Høy lokal kulturminneverdi

Hordaland fylkeskommune skrev i 2014 en uttalelse om fire verneverdige bygg i Os, med særlig vekt på rivingstruede Fjellheim: «Som del av det nasjonale målet om å sikre ei bærekraftig forvalting av kulturminne, meiner vi at desse bygningane burde vore sett i eit «vern gjennom bruk»-perspektiv. Ivaretaking og vern av viktige lokale kulturminne som Fjellheim og Os gamle brannstasjon vil bidra til å styrke Osøyro sin identitet som stad.»

Fortidsminneforeningen oppfordrer Os Kommune til å være sitt kulturminneansvar bevisst når det gjelder Fjellheim. Bygget kan fortsatt brukes, og ifølge venneforeningen "Bevar Fjellheim" er det et behov i bygda for fasilitetene Fjellheim innehar. Bygget fortjener å bli tatt vare på og brukt, ikke bare som del av den lokale historien, men også den regionale.

Fire grunner til å bevare Fjellheim:

  • Bygget er et monumentalt landemerke i bygda og representerer over hundre års lokal historie. Her har vært bygdekino, danselokale og andre aktiviteter innen musikk og idrett, samt revyoppsetninger.
  • Bygget er av Hordaland fylkeskommune fremhevet som et av fire kulturminner i Os av høy lokalhistorisk verdi og er anbefalt vernet gjennom bruk.
  • I en tilstandsrapport fra 2013 er det slått fast at bygget er i god stand, og at kostnadene knyttet til en oppgradering vil være relativt beskjedne (den gang vurdert til rundt 500 000 kroner).
  • Et opprop om bevaring av Fjellheim fikk 4000 underskrifter, noe som forteller at bygget betyr noe for den lokale identiteten.

Dokumenter og lenker

Fjellheim - et kulturminne av regional verdi

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015–2027

Fråsegn til offentleg ettersyn av områderegulering Os sentrum vest

100 år med Fjellheim av Tore Moberg i Osingen, 2011

Fjellheim - Tilstandsrapport 2013