TRUET

NYGATA 13, BRUMUNDDAL

Et stykke vernet industrihistorie fra 1916 blir tillatt revet for å gi plass til leiligheter.

Nygata 13 forteller 100 års industrihistorie i Brumunddal, og er i tillegg et verdifullt stykke industriarkitektur. HYMAS-bygget gir byen identitet og en historisk forankring. Nå er den gamle verkstedhallen til Hymas i Nygata 13 i Brumunddal i fare. En av distriktets store utbyggere eier tomta og ønsker maksimal tomteutnyttelse for boliger. Hymas er i gjeldende reguleringsplan vernet, men omregulering pågår. Det er mulig at kommunen vil gå for en mellomløsning der den nyere delen (til høyre i bildet) frigis, mens den eldste delen fra 1916 får fortsatt vern.

Brumunddalen Smedje og mek. Verksted startet sin virksomhet på garden Bakkens grunn i 1904. Bedriften produserte bl.a. båtmotorer og maskineri for sagbrukene og trevareindustrien, og opplevde en rask vekst. I 1916 sto den nye verkstedhallen ferdig. I disse lokalene utviklet dyktige ingeniører og mekanikere gjennom de neste tiårene en lang rekke produkter som satte den mekaniske industrien i Brumunddal på kartet. I 1955 kom det produktet som skulle bli den store suksessen, også på det europeiske markedet: hydrauliske gravemaskiner. Bedriften skiftet navn til HYMAS – HYDraulisk MASkin. Ved siden av Globus var HYMAS i mange år selve flaggskipet i den blomstrende mekaniske industrien i Brumunddal.

Status 2022: Kommunen vedtok detaljregulering for området i april 2022. Hymas-hallen ble ikke bevart, men planen legger opp til en rekonstruksjon av bygningen på ny tomt.

Les: "Kulturminner og kulisser i Nygata" i Ringsaker blad 20.10.2021

Les: "Hymas - et kulturminne" i Ringsaker blad 08.03.2022