REDDET

APOTEKERGÅRDEN, KIRKENÆR

Kommunen avviste eiers søknad om dispensasjon for å rive den verneverdige bygningen. Nå skal den leies ut.

Den historiske Apotekergården på Kirkenær var truet av rivning tross krystallklare advarsler fra kommunen. Bygningen ligger i et spesialområde for bevaring og forteller en viktig historie om utviklingen etter jernbanen ble åpnet i 1893. Kommunen er tydelige på at slike bygg ikke tillates revet. Når eieren Sandermoen eiendom likevel ønsket å rive bygget for å utvikle tomten anså Fortidsminneforeningen Apotekergården som truet. Vi innskrev den derfor på Rødlista, foreningens oversikt over verneverdige hus, kulturmiljøer og andre kulturminner i fare.

«Bygninger i dette området tillates ikke revet»

Bygningen som opprinnelig ble kalt "Uranienborg" har en lang historie i Kirkenærs bybilde, og var blant annet apotek fra 1925 til 2002. Trehusbebyggelsen på Kirkenær danner også et helhetlig et bilde av utviklingen og den økonomiske blomstringstiden fra jernbanen ble åpnet i 1893. Kommunen har vært tydelige på at disse kulturmiljøverdiene skal bevares for fremtiden. Apotekergården er regulert til spesialområde for bevaring og er nevnt i byggeskikksveilederen for Kirkenær. Johnny Solvang i Grue kommune er krystallklar på at bygget ikke kan tillates revet dersom man mener noe med reguleringsbestemmelsene i området. Han uttaler til Glåmdalen at:

«Bygninger i dette området tillates ikke revet, og det skal stilles særlige krav til tilpasning av ny bebyggelse. Har kommunen ment noe med reguleringsbestemmelsene for dette området, så skal man si nei til en slik søknad.»

Men som Solvang også kommenterer «Men så går det jo an å dispensere fra dette». Selv om kommunen er forbilledlig tydelig på at slike bygg ikke tillates revet utgjør eiers planer og muligheten for dispensasjon en trussel for kulturminnet og kulturmiljøet det inngår i.

Eier vil søke om rivetillatelse

Sandermoen eiendom AS som eier bygget har startet en forstudie for å se hva de kan gjøre med området. Som et ledd i denne studien vil selskapet søke om rivetillatelse for å se hva det er mulig å bruke området til. Fortidsminneforeningen er kritiske til fremgangsmåten hvor rivningstillatelse er utgangspunktet i et spesialområde for bevaring, før man engang har klargjort hva det skal brukes til. Hvis man ønsker en bærekraftig utvikling av kulturmiljøet, burde studiens utgangspunkt være hvordan bygningene og området kan utvikles i tråd med de anerkjente verdiene.

Bygningen reddes

Rivesøknaden møtte stor motstand fra start. Fortidsminneforeningen, naboer og lokalmiljø, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen var blant dem som uttalte seg mot riving. Kommunen lyttet til faglige råd og var selv klare på at reguleringsplanen skulle følges, den 18.02.2022 avviste kommunen rivesøknaden. Eier uttaler at de nå vil leie ut bygget og vi anser "Uranienborg" som reddet.

Les: "Ønsker å rive den ærverdige gården" Glåmdalen

Les: "Den ærverdige gården reddet fra rivning" Glåmdalen 17.03.2022

Last ned: Grue kommunes vedtak 18.02.2022