TRUET

BERNTSENGÅRDEN, KONGSBERG

Den historiske Berntsengården fra 1840 er truet av riving. Kongsberg kommune har vedtatt planer som innebærer å rive gården og tillate en boligblokk på hele den østlige siden av Nytorget, midt i det viktige NB!-området i Kongsberg sentrum. Fortidsminneforeningen mener Berntsengården fra 1840 bør tilbakeføres til sitt opprinnelige stiluttrykk. Riksantikvaren har varslet innsigelse, og gitt en tiltrengt pause i prosessen.

Berntsengården fra 1840 er en del av det mest sentrale historiske kulturmiljøet i Kongsberg. Bygningene på vestsidenplatået omkring kirken var den første bebyggelsen fra grunnleggelsen i 1624. Bydelen består fortsatt av mange verneverdige og fredede bygg som til sammen utgjør et unikt miljø som er verdt å ta vare på for kommende generasjoner. Berntsengården og Nytorget i NB!-området "Kongsberg Sentrum Vestsiden" har nasjonal interesse som kulturmiljø, og Riksantikvaren skriver at:

"Delområdet formidler viktige trekk ved gruvebyen Kongsberg. Her lå sentrum av gruvebyen, med blant annet Kirke, kontorbygninger, boliger for bergarbeiderne og myntverk. Som samlet bymiljø forteller området historien om Kongsberg som gruveby, og er derfor av nasjonal interesse"

Kommunen har også selv lagt dette området inn i sine planer som hensynssone for bevaring. På tross av dette har kommunen vedtatt planer som innebærer å rive den historiske Berntsengården fra 1840 ( Myntgata 14) og tillate bygging av en ny boligblokk på fire etasjer på den østlige siden av Nytorget. Fortidsminneforeningen og Fylkeskonservatoren har anbefalt å tilbakeføre Berntsengården til sitt opprinnelige stiluttrykk, og på den måten bevare kulturmiljøets integritet. Dette vil kunne fungere som en som byreparasjon, og vil styrke det historiske bygningsmiljøet på Vestsiden, jf. Riksantikvarens bystrategi. Fotografier fra 1930-tallet viser Berntsengården som en del av det karakteristiske taklandskapet som er et fast innslag i Kongsbergs historiske bygningsmiljø og særegenhet. Bygningsvolumene i området er innenfor samme skala. De fleste bygg er i to etasjer, og gir området et enhetlig preg innen det særegne bymiljøet på Vestsiden.

Riksantikvaren varslet innsigelse mot planene 23. mai 2023. Helge Skinnes, styreleder i Fortidsminneforeningen i Buskerud uttaler:

"Kongsberg har nå fått en tiltrengt pause i prosessen og vi har tid til å se for oss hvor flott en historisk tilbakeført utgave av dette huset kan bli som en del av en sårt tiltrengt byreparasjon. La oss beholde Berntsengården fra 1840 – la den få tilbake sitt historiske uttrykk. La oss velge politikere som vil la kulturhistorien sette premissene i den flotte historiske bydelen vår og styrke den fremfor å rive den bit for bit." Laagendalsposten 31.05.2023

Høringsuttalelse: Reguleringsplan til offentlig ettersyn, 501R Myntgata 14 ( Berntsengården ) og Nytorget - FMF Kongsberg og Numedal lokallag 15.03.2022

"På tide å stoppe raseringen av det historiske bymiljøet i Kongsberg" Helge Skinnes, styreleder, Fortidsminneforeningen i Buskerud. Laagendalsposten 31.05.23

Nytorget 1912. Berntsengården til høyre. Fra samlingen til Kongsberg Historielag (CC-BY-NC-ND) Nytorget - Kongsberg Historielag / DigitaltMuseum

Nytorget 1916. Berntsengården til høyre. Fra samlingen til Kongsberg Historielag (CC-BY-NC-ND) Nytorget - Kongsberg Historielag / DigitaltMuseum