REDDET

TINGELSTADGÅRDEN, BRUMUNDDAL

Eier av kjøpmannsgården fra 1800-tallet lar bygningen forfalle etter avslått rivesøknad.

Status 2022: Tingelstadgården ble solgt til en eier som vil sette bygget i stand og rehabilitere det til fire leiligheter. Den nye eieren setter en stopper for det spekulative forfallet og vi anser bygget som reddet. 

Status 2021: Bygget ble lagt ut for salg i august etter avslått dispensasjonssøknad. Dette er gode nyheter hvis det selges til noen som vil sette det i stand, men inntil videre forfaller bygget "til det detter ned".

Begrunnelse for innskriving:

Tingelstadgården i Gammelgata i Brumunddal er en klar kandidat til Rødlista. Kommunen har avslått rivesøknaden, men eierne Pål Helseth og Øystein Liheim Sund sier at de vil la gården stå og forfalle "til det detter ned". De mener at restaurering blir uforholdsmessig kostbart for bygget de har eid siden 2012. 

Bygget utgjør en viktig del av det resterende trehusmiljøet i Gammelgata. Bygningsrekka i Gammelgata er snart siste rest av noenlunde helhetlige trehusmiljøer i den tidligere trehusbyen Brumunddal, etter flere uheldige rivninger de senere åra. Dersom Tingelstadgården rives, vil trehusrekka bestå av fire hus mellom Kjøpmannsgata og Bakkensgata. Gammelgata som kulturmiljø vil dermed være sterkt redusert.

Bygget er i seg selv en representativ kjøpmannsgård fra slutten av 1800-tallet med opprinnelig kombinert butikk og bolig, og kan fortelle en historie om tidligere tiders typiske forretningsvirksomhet i Brumunddal. Bygningen har gjennomgått noen ytre endringer i årenes løp. Disse er av begrenset omfang og endrer ikke byggets kulturhistorisk verdi. Legg merke til den toetasjes glassverandaen.

Spekulativt forfall

"Følsomme spekulanter ønsker å la denne gården falle ned av seg selv" merket Finansavisen seg.

– Enten blir det solgt, eller så blir det stående der til det detter ned, så får vi heller søke om riving da, sier deleier Pål Helseth til Ringsaker Blad.

"En større innrømmelse av spekulativt forfall skal man lete lenge etter, men eierne ble likevel «litt fornærmet da Arbeiderpartiets Bernt Torp omtalte oss som spekulanter i kommunestyret», som Helseth sier til lokalavisen. Både ærlige og følsomme – Baksidens rosebukett er på vei." avslutter Finansavisens kommentator. 

Ringsaker blad: Kommunen sa nei til riving av dette huset - nå selges det

Last ned: Spekulanter har også følelser Finansavisen 05.09.2021

Les: "Nå er denne bygården solgt, og for eieren venter det et omfattende arbeid" 09.02.2022