TRUET

TINGELSTADGÅRDEN, BRUMUNDDAL

Eier av kjøpmannsgården fra 1800-tallet lar bygningen forfalle etter avslått rivesøknad.

Tingelstadgården i Gammelgata i Brumunddal er en klar kandidat til Rødlista. Kommunen har avslått rivningssøknaden. Eierne sier at de vil la gården stå og forfalle. De mener at restaurering blir for kostbart. De vil bygge ny boligblokk på tomta.

Bygget utgjør en viktig del av det resterende trehusmiljøet i Gammelgata. Bygningsrekka i Gammelgata er snart siste rest av noenlunde helhetlige trehusmiljøer i den tidligere trehusbyen Brumunddal, etter flere uheldige rivninger de senere åra. Dersom Tingelstadgården rives, vil trehusrekka bestå av fire hus mellom Kjøpmannsgata og Bakkensgata. Gammelgata som kulturmiljø vil dermed være sterkt redusert.

Bygget er i seg sjøl en representativ kjøpmannsgård fra slutten av 1800-tallet med opprinnelig kombinert butikk og bolig, og kan fortelle en historie om tidligere tiders typiske forretningsvirksomhet i Brumunddal. Bygningen har gjennomgått noen ytre endringer i årenes løp. Disse er av begrenset omfang og endrer ikke byggets kulturhistorisk verdi. Legg merke til den toetasjes glassverandaen.