TRUET

JØRGEN LØVLANDS GATE 9 – VILLA SORGENFRI, OSLO

Løkkegården "Sorgenfri" fra ca 1850 står og forfaller mens Omsorgsbygg vil rive og bygge nytt.

Status september 2023: Bygget rehabiliteres av Oslobygg

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Omgitt av moderne leiligheter rett nord for Carl Berners plass i Oslo ligger en falmet perle: Sorgenfri. Navnet på den verneverdige bygningen fra 1860 reflekterer slett ikke dagens virkelighet. Her er forfallet et sørgelig faktum. Det som kunne vært en idyllisk oase midt i et velholdt bomiljø er i stedet en slum – i kommunal regi.

Huset er fra 1860 og var opprinnelig et løkkeanlegg: Løkken Sorgenfri er nevnt rundt år 1800. Huset er på Byantikvarens gule liste og ble regulert til bevaring i mai 2008 etter en lengre prosess. I 2009 avhendet Sophies Mindes Stiftelse eiendommen til Omsorgsbygg, et kommunalt selskap som blant annet bygger barnehager. 

Naboer har klaget på forfallet

I flere år har naboer ventet utålmodig på at noe skal skje med bygningen. «For oss virker det som om kommunen avventer situasjonen så lenge som mulig, slik at huset forfaller så mye at det til slutt må rives. Dermed slipper kommunen utgifter, mens vårt nærmiljø preges og skjemmes av et stadig mer sjenerende bygg», uttalte styremedlem Silje Horpestad i Sameiet Rodelunden til Aftenposten allerede i september 2014.

Omsorgsbygg på sin side hevder at rehabilitering vil bli uhensiktsmessig dyrt og at selskapet heller vil rive for å bygge nytt. Dette er Byantikvaren imot, uten at noe dermed har skjedd i saken. Fortidsminneforeningen Oslo og omegn lokallag har nå engasjert seg i saken for å få kommunen til å sette av midler til rehabilitering, enten bygningen skal brukes som barnehage eller noe annet.

Forslag om bevaring

I september 2022 foreslo Oslobygg å omregulere Trondheimsveien 132 til barnehage, og dermed bevare bebyggelse og viktig natur. 

"Kommunens villa er fredet, men står og forfaller", Dagsavisen 30. juli 2019

"Fra stolt villa til kommunens rønne", Aftenposten 9. september 2014

Kulturminnesøk Trondheimsveien 132

Last ned: Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdelings uttalelse 05.01.2022