REDDET

ANTONBUA, MIDSUND

Årelang kamp har hindret riving. Kommunen setter nå fiskemottaket og brygga i stand til ny bruk.

Status 2019: Midsund kommune har vedtatt at Antonbua skal rehabiliteres. Arbeidet i denne entreprise gjelder i hovedsak interiørmessige arbeider i forbindelse med rehabiliteringa. Bygget er under eksteriørmessig rehabilitering. Disse arbeidene skal være sluttført innen utgangen av september 2019. Arbeidet utføres i nært samarbeid med vernemyndigheter. Planer om å la brygga inngå i et hotellkompleks er lagt på is.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: «Antonbua» er en sjøbu eller brygge i Midsund i Møre og Romsdal. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet. på 2010-tallet har planer om riving av dette kulturminnet skapt mye bråk. Midsund kommunen eier bua og har ønsket å rive, mens tidligere eier ønsker at den skal bevares. En midlertidig fredning i 2014 ble i 2016 opphevet, noe Fortidsminneforeningen og eier påklaget. Det finnes mange sjøbuer på Romsdalskysten, men Antonbuas allsidige bruk, størrelse og autensitet gir den særlig stor verneverdi. Bua rommer dessuten en stor samling med båter og produksjonsutstyr som på forskjellige måter har tilknytning Antonbua og til fiskerinæringen i Midsund.

Noe av det viktigste ved Antonbua er likevel buas historie som en nøkkelbedrift i en av Romsdals øykommuner. Bua har huset mange forskjellige former for fisketilvirkning. Den var dessuten base for familiebedriftens flåte av fartøyer, – bl.a. jekta «Embla» som i flere tiår gikk i såkalt slofart mellom fiskeriene nordpå og bedriften i Midsund. Båten eksisterer ikke lenger, men mye av utstyret er tatt vare på. Da Antonbua ble bygget, var det få mennesker som bodde ved Midsundet. Nå ligger kommunesenteret her. Antonbua har vært en vesentlig del av denne utviklingen og har derfor en stor betydning som identitetsskapende element for kommunen.