REDDET

BRANNSTASJONEN, BRØNNØYSUND

Forfallet er kommet langt, men nå blir nå dette signalbygget ved trehusbebyggelsen i Sør-byen istandsatt.

Status 2020: Brannstasjonen er i ferd med å bli satt i stand, dog med nye materialer og uten full høyde på branntårnet. Dette gjør at lokallaget ikke anser det verneverdige bygget for å være reddet i kulturminnefaglig forstand. Vi holder det derfor på listen som Truet.

Begrunnelse for innskriving på listen i 2018: Brønnøysunds gamle brannstasjon fra 1934 er i sterkt forfall. Tårnet i tre råtner og deler av taket et borte. Også tilstanden til murbygningen er prekær. 

Brønnøysund har få monumentale bygninger fra sin nære fortid/historie. Eksisterende eksempler er Kirken, Prestegården, den gamle folkeskolen, Telegrafbygningen, Forsamlingslokalet, Tørrfiskbrygga, Søren Nielsen-brygga og Brannstasjonen, for å nevne de fleste. Disse bygningene gir byen sin grunnleggende identitet, som knapt noen av de nyere bygninger kan bidra med.

Den fremtidige skjebnen til brannstasjonen fra 1934 har vært diskutert mye over lang tid. Det har blitt fremmet ulike prosjekter og flere aktører har fått prosjektmidler, uten at noe har skjedd med bygningen. Nå er tilstanden kritisk. Det er tydelig at Brønnøy kommune strir med hva som skal gjøres med bygningen. Det foreligger ingen konkrete planer/løsninger.

Nå haster det virkelig. Bygningen ligger sentralt til, på en tomt som vil være lukrativ for en utbygger. Samtidig gjør beliggenheten den gamle mur- og trebygningen til en naturlig inngangsport til trehusmiljøet like bak, det som utgjør Sør-byen. 

Det er skrevet mye om denne bygningen, men ingenting skjer. Sør-Helgeland lokallag har nå tatt initiativ til et prosjekt for å redde bygningen, slik at den kan bli et lokalt forankringspunkt for Sør-byen, med plass til velforeningen, Husflidslaget, Fortidsminneforeningen og mange andre.

Sør-Helgeland lokallags brev til kommunen