OM FORTIDSVERN

Publisert 25.02.2020

Fortidsminneforeningens medlemsblad Fortidsvern er Norges største kulturminnemagasin og kommer med fire utgaver i året.

Fortidsvern er et aktualitetsmagasin for kulturminner med hovedvekt på bygninger. Magasinet inneholder reportasjer med stor bredde innenfor feltet, og tar pulsen på det våre medlemmer er opptatt av. Nr. 1 kommer i februar/mars, nr. 2 i mai/juni, nr. 3 i august/september og nr. 4 i november/desember.

Magasinet utgis av Fortidsminneforeningen og er medlem i Fagpressen. Normalopplaget er 7200. 

Har du forslag til innhold eller ønsker du å bidra med en artikkel, ta kontakt med:

Redaktør:

Ivar Moe. tlf. 901 35 046

ivar@fortidsminneforeningen.no

Annonsesalg:

Per Olav Leth, tlf. 918 16 012

per.olav@storybold.no

Opplag: 7 200

Annonsepriser (eksl. MVA):

Vanlig plass:
1/1 side 16 000
1/2 side 8 000
1/4 side 5 500
Rubrikk 3 000

Bakside: 22 000
Omslagsside 20 000

Utgivelsesplan 2020:
Utgave: annonsefrist - utgivelsesdato
1/2020: 14. februar - 3. mars
2/2020: 4. mai - 20. mai
3/2020: 18. august - 4. september
4/2020: 6. november - 30. november

Fortidsvern er et fagblad som fire ganger i året distribueres til våre 7 000 medlemmer. Våre medlemmer bryr seg om alle kulturminner, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Samtidig ser vi at mange av våre lesere også er genuint opptatt av oppussing og vedlikehold av egne eiendommer, ute så vel som inne. Vi gir ofte råd om enøk- og rehabiliteringstiltaksmidler til verneverdige bygg, også for privatpersoner.

Interessante tall fra vår målgruppe:
70% av våre medlemmer er i alderen 45+
77% har høyere utdannelse (Bachelor/Mastergrad)
46% har vært medlem i syv år eller mer