OM FORTIDSVERN

Publisert 06.01.2022

Fortidsminneforeningens medlemsblad Fortidsvern er Norges største kulturminnemagasin og kommer med fire utgaver i året.

Fortidsvern er et aktualitetsmagasin for kulturminner med hovedvekt på bygninger. Magasinet inneholder reportasjer med stor bredde innenfor feltet, og tar pulsen på det våre medlemmer er opptatt av. Nr. 1 kommer i mars, nr. 2 i juni, nr. 3 i september og nr. 4 i desember.

Magasinet utgis av Fortidsminneforeningen og er medlem i Fagpressen. Normalopplaget er 7500. 

Har du forslag til innhold eller ønsker du å bidra med en artikkel, ta kontakt med:

Redaktør:

Trond Rødsmoen. tlf. 412 87 974

trond@fortidsminneforeningen.no

Annonseansvarlig:

Randi Huth Rogne, tlf. 995 20 500

randi@storybold.no

Opplag: 7 500

Last ned medieplan 2024 digitale medier

Last ned medieplan 2024 trykte medier

Annonsepriser Fortidsvern (eksl. MVA):

1/ + 1/1 oppslag kr 25 000
1/1 side kr 16 000
1/2 side stående/liggende kr 8000
1/4 side stående/liggende kr 5000
Bakside: Pris etter avtale

Nyhet: Guideannonse 1/4 side kr 3000

Fortidsvern er et fagblad som fire ganger i året distribueres til de fleste av våre medlemmer (8113 pr 1.1.24). Våre medlemmer bryr seg om alle kulturminner, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Samtidig ser vi at mange av våre lesere også er genuint opptatt av oppussing og vedlikehold av egne eiendommer, ute så vel som inne. Vi gir ofte råd om enøk- og rehabiliteringstiltaksmidler til verneverdige bygg, også for privatpersoner. 

Vi tilbyr også annonsering i Årboken og bannerannonse på Fortidsminneforeningen.no