TORPO STAVKIRKE

Med praktportaler og utsøkte malerier fra 1200-tallet

Når man kommer inn i Torpo stavkirke løftes blikket i et høyreist kirkerom med enestående middelaldermalerier på den dekorerte baldakinen. Kristus, apostlene og Margaretha-legenden er malt i rene og klare farger med sorte konturer på baldakinen, et praktfullt buet tønnehvelv over det tidligere galleriet for skriftlesning.
Torpovegen 517, Torpo, 3579

Torpo, Buskerud (Viken)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1880

Utvendige praktportaler med bladranker og drager. Kirken er datert til siste halvdel av 1100-tallet og ble oppført på et kirkested med lange tradisjoner. Mot vest og mot sør er det to praktportaler med skårne bladranker og dragemotiver. Funn av treskurd av samme type som Urnes-stilen fra 1000-tallet under gulvet i den nåværende kirken tyder på at det har stått en tidligere kirke på stedet. I følge en runeinnskrift i kirken, skal kirken være bygget av Torolf sammen med ni andre navngitte personer. Av den opprinnelige stavkirken er skipet bevart etter at koret med apsis ble revet i 1880. Tidligere ble svalgangen som omkranset skip og kor revet. Kirken er høyreist med hevet midtrom der 14 staver hviler på en ramme av grunnstokker.

Den unike baldakinen. Bare det store og utsøkt dekorerte tønnehvelvet er igjen av kirkerommet som i middelalderen var et rikt utstyrt kirkeinteriør med sidealtere i skipet og galleri for skriftlesning (lektorium) og en vindeltrapp som førte dit. Baldakinen hører med til den eldste malte dekor i Norge.

Reddet fra ødeleggelse. I 1878 ble det utarbeidet planer for utvidelse av kirken. Da Fortidsminneforeningen påpekte at planene ville bli til skade for den verdifulle bygningen, vedtok kommunestyret i 1880 å bygge ny kirke. Denne ble reist nord for stavkirken, på tomten for stavkirkens klokkestøpul, og Fortidsminneforeningen overtok stavkirken.

Opplevelser i området. Torpo ligger I Ål i Hallingdal, midt mellom Bergen og Oslo. Her er det storslått natur med rike muligheter til friluftsopplevelser, sommer som vinter.Visitnorway.no  

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994/ Riksantikvaren: www.riksantikaren.no/stavkirker Torpo stavkyrkje/Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet. Riksantikvaren 2016 Stavkirkeprogrammet 

Margaretha-legenden