YTRE SOGN OG SUNNFJORD LOKALLAG

Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag sitt føremål er å ta vare på verneverdige kulturminne og skape ei allmenn forståing for kulturvern i kommunane Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler og Sunnfjord (samanslåing av dei fire tidlegare kommunane Gaular, Jølster, Førde og Naustdal).

ADRESSE

AKTUELT