Arbeiderpartiet: Hva gjør Forsvarsministeren for å sikre Krigsskolen?

Publisert 24.02.2020

"Et nasjonalt ansvar å ivareta denne ressursen"

Skal en rik nasjon som Norge frasi seg ansvaret for en nasjonal- og militærhistorisk unik bygning kun for å spare penger, spør stortingspolitiker Nina Sandberg (Ap) i et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Av Trond Rødsmoen

"Gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 er Norges eldste høyere utdanningsinstitusjon. Forsvarsdepartementet vil, av økonomiske hensyn, selge bygningen. Mener statsråden at innsparingen rettferdiggjør at en rik nasjon som Norge frasier seg ansvaret for en nasjonal- og militærhistorisk unik bygning med røtter tilbake til 1600-tallet, og hvordan vil statsråden sikre at kulturminnet ivaretas?"

Dette spørsmålet har stortingsrepresentant for Akershus Nina Sandberg (Ap) sendte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag. Statsråden har nå seks dager på seg til å svare.

SELGER NASJONAL SKATT FOR Å SPARE PENGER

Bakgrunnen er Forsvarsdepartementets avgjørelse om å selge Den gamle krigsskolen i Kvadraturen i Oslo. En bygning som representerer fire hundre år med nasjonal historie kan nå havne på private hender. "Arbeiderpartiet ønsker å beholde Den gamle krigsskolen i offentlig eie, og er imot et salg til private aktører". skriver Sandberg videre.

Fortidsminneforeningen ga mye plass til dette unike kulturminnet av ubestridt nasjonal verdi i Fortidsvern nr. 3 2019, der vi presenterte både den lange historien til bygningen og helt nye bilder fra interiøret i Lars Roedes artikkel Den gamle krigsskolen: En nasjonal skatt i spill. Bildene ble tatt før Krigsskolens vakre saler og dunkle kjellere ble tømt for det historiske inventaret høsten 2019. Skjebnen til bygningen er fortsatt uviss, ikke minst fordi setningsskader og årevis med manglende vedlikehold gjør at en istandsetting vil bli svært kostbar: Vi snakker her om en estimert sum på 350 millioner kroner for å sette bygningen i stand, i tillegg til en eventuell kjøpesum. 

Fortidsminneforeningen, Oslo Bys Vel og andre har stilt seg kritiske til at staten ikke tar ansvar for en nasjonal institusjon som Krigsskolen, og stortingspolitiker Nina Sandbergs spørsmål til statsråden er høyst betimelig.

VI EFFEKTIVISERER BORT DET SOM HAR VERDI

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Sandberg: "I 2018 ga Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg i oppdrag å selge Gamle Krigsskolen, på grunn av store investeringsbehov. Utenriks- og forsvarskomiteens flertall ba i en budsjettmerknad fra 2018 regjeringen vurdere andre alternativer før salg gjennomføres. Forsvarsdepartementet har gitt stiftelsen Den Gamle Krigsskole utvidet frist til 1. april til å legge fram en løsning. Oslo Byes Vel og Krigsskolens Venner, som står bak stiftelsen, har initiert en pengeinnsamling for å vise Forsvarsdepartementet den nødvendige robusthet for å overta eiendommen. Det er departementets politiske ledelse som avgjør om stiftelsen får overta."

Videre skriver Sandberg: "Gamle Krigsskolen er et sjeldent viktig kulturminne som tjener til å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid. Ut fra kulturminnelovens formål bør det være et nasjonalt ansvar å ivareta denne ressursen, som varig grunnlag for dagens og fremtidige generasjoners selvforståelse og virksomhet. Dersom ikke Norge og Forsvaret evner å ivareta et bygg som Gamle Krigsskolen fordi Forsvarsbygg har inntjeningsmål, har vi ikke da effektivisert oss bort fra det som virkelig har verdi."