Pris til tidligere lensmannsgård i Hol

Publisert 17.11.2020

Diplomer til slektsgård og murvilla

Vinneren av Buskerud avdelings bevaringspris i 2020 er Torstein Seim for gårdstunet på Øvremyro i Hol. I tillegg ble det valgt ut to diplomvinnere.

Bevaringsprisen 2020 skulle vært delt ut under et arrangement onsdag 18. november, men smitteutviklingen satte en stopper for dette. Gledelig er det likevel for styret i Buskerud avdeling å kunne offentliggjøre vinnerne; ny dato for overrekkelse av glasspokal, plakett og diplomer blir annonsert senere.  

Tidligere lensmannsgård

Prisvinner Torstein Seims far kjøpte gården Øvremyro i Hol i 1965, og overtok da et gårdstun med sju bygninger i forfall. Han la på bølgeblikk på takene for å stanse forfallet.

Torstein overtok i 1975. Han bygde nytt våningshus og driftsbygning ved siden av det gamle huset, og begynte snart å sette i stand de gamle husene. De fikk bordtak, slik det hadde vært før, med jord under. Golvene ble også reparert. Arbeidet pågikk over flere år, og etter hvert med noe tilskudd fra det offentlige.

De fleste husene er bygd eller tilflyttet midt på 1800-tallet. Stolpehuset kan være fra 1600-tallet. Øvremyro har lang tradisjon som lensmannsgård, og Torstein Seim har vært lensmann i 40 år. Det mest spesielle huset er arresthuset, satt sammen av to eldre stuer rundt 1840, og med gitter foran vinduene.  

Diplom til slektsgård 

Det første diplomet går til Jon Eystein Lund for gårdstunet på nordre Leir i Krødsherad. Tunet inneholder våningshus fra 1959, sidebygning og stabbur fra siste halvdel av 1800-tallet, vedskjul og driftsbygning.

Gården har vært i samme slekts eie i mange generasjoner, og bygningene er tatt godt vare på. Sidebygningen, som inneholdt bryggerhus, drengestue og vognskjul, er satt i stand og brukes delvis som bolig. Her er den gamle teglsteinen gjenbrukt og vinduene restaurert.

Verneverdig murvilla

Det andre diplomet går til Kirkeng Eiendom for Nedre Storgate 35 i Drammen. Dette er en av flere murvillaer oppført langs hovedveien ut fra sentrum i forbindelse med gjenoppbyggingen etter den store bybrannen på Bragernes i 1866.

Kirkeng Eiendom kjøpte denne eiendommen sammen med naboeiendommene med tanke på en helhetlig utbygging av kvartalet. Nr. 35 ble på grunn av sin høye verneverdi stående, og er nå satt i stand etter antikvariske retningslinjer.

Stor takk til alle prisvinnerne for verdifull innsats for kulturminnevernet! 

For mer informasjon om prisvinnerne, kontakt styreleder Jorunn Wiik.