Dugnad for laftet krigsminne

Publisert 13.07.2021

Våren 1945 var Gjefsjøen fjellgård i Snåsa base for den amerikanske sabotasjeaksjonen Operasjon Rype. Nå restaureres bygningen som var hovedkvarter for operasjonen.

Tekst: Lars Bugge Aarset. Artikkelforfatteren har vært mangeårig soldat i Innsatsstyrke Rype, og er nå presse og informasjonsoffiser i HV-12. Foto: Lars Bugge Aarset og OSS Gjefsjøen

Rype var kodenavnet på den amerikanske ski- og fallskjermstyrken The Norwegian Operations Group som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning til kontinentet. Hovedkvarteret var Gjefsjøen fjellgård, som med det fikk en sentral plass i de siste krigsmånedene.

Fjellgården er fortsatt i drift, men bygningen som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype ble etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tom i mange år. Tidligere sjef for HV-12 Ebbe Deraas tok derfor initiativ til å redde det historiske bygget.

Sammen med andre gode krefter ble organisasjonen OSS Gjefsjøen etablert med Ebbe Deraas som styreleder og med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde i styret. OSS Gjefsjøen har en god kobling mot OSS Society i USA og ikke minst med veteranorganisasjonene til spesialstyrkene. Våren 2018 startet det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget.

Laftekasse fraktet med snøscooter

Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse. Til fots eller på ski er det en 6–7 timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen mens snøscooter er det beste alternativet på vinterstid.

Under ledelse av OSS Gjefsjøen er det så langt gjennomført dugnadsarbeid til en verdi av over en million kroner. Arbeidet startet våren og sommeren 2018 da bygningen og tømmerkassen ble demontert. Deretter ble tømmeret kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2020. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen restaurert i laftehall og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Senere samme vinter ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette bygningen opp igjen kunne starte.

Gjenbruk av originale materialer

Tømmerkassen er nå igjen på plass på ny grunnmur. De originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig slik at bygget skal kunne ivaretas slik det var da Operasjon Rype ble gjennomført.

- Det er et krevende prosjekt med betydelige logistikkutfordringer. Samtidig er det svært tilfredsstillende å se resultatet av godt samarbeid der mange gode krefter trekker i samme retning, sier Ebbe Deraas. Restaureringen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

En amerikansk operasjon  

Styrken som utgjorde Operasjon Rype tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer.

Rype var den eneste amerikanskledede landoperasjon på norsk jord under andre verdenskrig, og styrken i Snåsafjella besto hovedsakelig av norskamerikanere.

12 omkom i flystyrt

Det var en krevende jobb å sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene med soldater fra lufta. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland. Flyene måtte operere på kanten av sin rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Et av disse flyene krasjet med en fjelltopp og alle 12 ombord omkom.

 

Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark sprengte de Tangen bru sør for Snåsa 15. april i 1945. 23. april sprengte de 2,5 km med jernbanelinje i Lurudalen, nord for Snåsa. Om aksjonene var av betydning for slutten av krigen er historikere uenige om, men operasjonene står likevel som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Som eneste amerikanskledete landoperasjon på norsk jord har Operasjon Rype stor betydning for det norsk-amerikanske militære samarbeidet.

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet, og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 sin innsatsstyrke har fått navnet Rype.

Operasjon Rype-akevitt

Som del av prosjektet OSS Gjefsjøen lanseres nå «Gjefsjøakevitt - Operasjon Rype 1945». Akevitten lages i samarbeid med den prisbelønte akevitt-produsenten Svein Berfjord på Inderøy Brenneri og er basert på lokale urter og planter sanket på Gjefsjøen.

– Dette er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på det siste året, sier Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri som ellers leverer bærekraftige, spiselige ville vekster og mat til restaurantbransjen. Etiketten er designet av kunstner Heidi Holje og originale kart fra Operasjon Rype er brukt som designelement der også sabotørenes marsjruter er tegnet inn.

- Det passer godt å lansere akevitten nå i 2021 når både hovedkvarteret for operasjonen etter planen skal stå ferdig og Heimevernet i tillegg feirer 75-årsjubileum, sier Ebbe Deraas.