- Etter åtte års kamp for Y-blokka gir vi oss ikke med dette

Publisert 26.02.2020

Departementet ignorerer varsel om søksmål

- Regjeringens ordre om riving demper ikke vår vilje til å prøve denne saken for retten, sier generalsekretær Ola H. Fjeldheim.

Av Trond Rødsmoen

– Det er uklokt av regjeringen ikke å vente på en rettsprosess som er varslet. Dette er å undervurdere betydningen av det folkelige engasjementet vi har sett i denne saken over tid. Samtidig er det ikke overraskende. Fortidsminneforeningen har jobbet med denne saken siden 2012 og hele tiden bedt om at det skal ses på alternativer til riving. Det er aldri blitt gjort, og denne siste utviklingen føyer seg inn i dette mønsteret, sier Ola H. Fjeldheim. 

Departementet sier ja til riving

I dag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt Statsbygg om å starte forberedelsene til å rive Y-blokka. «Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving, og kommet frem til at vi ikke imøtekommer det», sier statsråd Nikolai Astrup (H) til NRK.

Oslo kommune innvilget 13. desember 2019 tillatelse for riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ba om at rivingen ble utsatt til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar 2020 konkluderte Fylkesmannen med at rivetillatelsen opprettholdes.

En uke tidligere, 13. februar, hadde Fortidsminneforeningen, Støtteaksjonen for Y-blokka, Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening varslet at de går til sak mot staten. Målet med søksmålet er å få den statlige reguleringsplanen og rivevedtaket erklært ugyldig, sa advokat Berit Reiss-Andersen til NRK.

Tingretten kan gi midlertidig riveforbud

Neste skritt er at tingretten nå må ta stilling til om vilkårene for midlertidig forføyning er til stede – altså om det er grunnlag for å nedlegge et midlertidig forbud mot riving. For at denne rettssaken skal ha mening, må naturlig nok objektet det strides om fortsatt eksistere.

– Med et så bredt folkelig engasjement som vi opplever nå, er det ingen som vet hvordan denne saken vil utvikle seg. Sammen med de tre andre organisasjonene jobber Fortidsminneforeningen videre med søksmålet, sier Fjeldheim.