Kulturarv ytterst i Bodøs kystlandskap

Publisert 12.11.2020

Dokumentasjon av kulturhistorien på Givær

Fortidsminneforeningen Nordland avdeling har i mange år hatt stor interesse for Givær med sin unike kulturhistorie. Sammen med Rorbuforeningen og Alf Sivertsen bisto Fortidsminneforeningen i 1978-88 ved istandsetting og innredning av Arnebua til et sted hvor besøkende kunne overnatte. Dette ble også fulgt opp i de siste arbeidene på Arnebua i 2002.

Givær-prosjektet» fikk i 2011 gjennom Fortidsminneforeningen sentralt en 3-årig støttegave fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. Formålet var «bygningsvern for mange» gjennom informasjon og fysisk istandsettelse. Et uttalt ønske fra Fortidsminneforeningen Nordland avdeling var å sikre den unike kulturarven og på sikt etablere en bevaringsplan for Givær. Registrering av kulturminnene inngår som et vesentlig element i dette.

I sammenheng med Fortidsminneforeningens ønske i å støtte Giværfolket har Fortidsminneforeningen fått utarbeidet et skisseprosjekt for ny molo for å bedre havneforholdene. Dette skisseprosjektet er utarbeidet med støtte fra Riksantikvaren i 2014. Riksantikvarens støtte understreker at bevaring av Givær-kulturen anses som svært viktig.

Registreringsarbeidene ble gjort frem til 2016. Tilskudd fra Bodø kommune i 2018 har nu gjort det mulig å bearbeide og presentere arbeidet for denne rapporten. Denne foreliggende rapporten om kulturarven på Givær gir et nødvendig og godt grunnlag for det videre arbeidet med å ivareta kulturen her, både den immaterielle og den materielle kulturarven, og støtter Giværfolket i at de fortsatt kan bo på Givær.

Samarbeidet med Giværfolket i disse arbeidene er helt avgjørende for et godt resultat.

Les hele rapporten her

Av Gisle Jakhelln
Leder Antikvarisk utvalg, Salten lokallag av Fortidsminneforeningen