Gjenskaper tekstil fra middelalderen

Publisert 06.03.2020

Skal pryde Norges eldste profane steinhus

I Steinhuset på Hadeland i gamle Oppland fylke er tre flittige damer i gang med å gjenskape et tekstil fra middelalderen, det såkalte Bildentekstilet. De karer, spinner, farger med hjemmelagde platefarger, vever og broderer akkurat slik man gjorde i middelalderen - og ulla kommer fra lokal spelsau.

Hadelands-bosatte Guri Snellingen spinner, Hege Dagstad står for farging med egne planter, mens tekstilkunstneren Olaug Salthe fra Tinn i Telemark utfører broderiene. Dette er et langsomt arbeide, og teppet er planlagt ferdig til februar 2021.

Stiftelsen Steinhuset ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor Bildentekstilet gjenskapes med tradisjonelle materialer og metoder og utstilles i Steinhuset. Det tapte billedtekstilet ble ifølge runeinnskriften på tekstilet brodert av Ragnhild på Bilden i siste del av 1100-tallet.

Hege Dagstad har vært i Danmark og studert den originale akvarellen av dette tapte tekstilet. Akvarllen er omtrent i A4. Olaug Salthe skal til Frankrike og studere knytingen i Bayeux, for dette er en teknikk som døde ut med middelalderen.

Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden. Tekstilet sammen med akvarellen ble sendt til Ole Worms i København og trolig innlemmet i hans museum. Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart.

Av Worms beskrivelse vet vi at tekstilet målte ca 195 x 80 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv. 

 

Steinhuset på Gran er det eneste ikke-kirkelige steinhuset fra middelalderen som har overlevet på landsbygda i Norge. Det er antagelig bygget på 1200-tallet og har hele tiden ligget i et gårdstun hvor enten presten eller en annen stormann har holdt til. Steinhuset brukes i dag til kulturarrangementer og formidling av historien om Hadeland i middelalderen.

Med fire bevarte steinkirker fra 11- og 1200-tallet innen en radius på 7 km ligger Steinhuset i et helt spesielt kulturlandskap i norsk sammenheng. Innenfor den samme sirkelen lå gårdskirken på Bilden. Den er for lengst borte men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken.

Hadde dette broderiet vært bevart ville det vært kjent av alle med historisk interesse. Nå er det på tide å gjenskape tekstilet og få det på plass i Steinhuset på Gran hvor det vil utsmykke et av de velbevarte middelalderrommene. ( Morten Stige)