Sigrid Skarstein tildelt Hedersnålen

Publisert 24.05.2023

Vi gratulerer Sigrid Skarstein med Fortidsminneforeningens Hedersnål, som takk for mangeårig innsats for både foreningen og kulturminnevernet i Finnmark.

Hedersnålen tildeles personer for mangeårig og storartet innsats for å bevare kulturminner, verne om gamle bygg og fremme interessen for tradisjonshåndverk.

En svært overrasket og rørt mottaker fikk den overrakt av hovedstyremedlem Elisabeth Erke og generalsekretær Ola H. Fjeldheim under Fortidsminneforeningens eget arrangement i Vadsø lørdag 13. mai.

Fra begrunnelsen:

«Med stor tilstedeværelse har hun synliggjort foreningen i hele fylket med å få flere medlemmer, motivere, skape nettverk for håndverkere, hjelpe kommuner med å lage kulturminneplaner og tatt hånd om flere restaureringsprosjekter.»

«Hun har vært med å sette bygningsvern og kulturminner på dagsorden med høringsuttalelser når kommuner eller eiere vil rive bygg, eller reguleringsplaner skal utvikles.»

«Hennes pågangsmot og organisatoriske teft har spesielt utmerket seg med alle turene hun har tatt initiativ til i hennes tid som leder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.»

Hele begrunnelsen for tildelingen av Hedersnålen

Sigrid er født 1948 i Drammen, oppvokst i Bergen hvor hun også tok hovedfag i historie. I 1979 kom hun til Vadsø. Hun ble medlem i FMF i 1998, og overtok som leder i avdelingen Finnmark i 2015.

Som leder var hun en tydelig, omsorgsfull, faglig fokusert og en med stor kapasitet. Med stor tilstedeværelse har hun synliggjort foreningen i hele fylket. Hun har reist rundt i Finnmark for å fortelle om Fortidsminneforeningens arbeid med å bevare kulturminner og delt kunnskap om mange av våre gamle bygg i fylket. Målet var blant annet å få flere medlemmer, samt å motivere, skape nettverk for håndverkere og hjelpe kommuner med å lage kulturminneplaner. 

Sigrid har også tatt hånd om flere restaureringsprosjekter. Her kan vi nevne arbeidet med buene i ytrebyfjæra i Vadsø og Pippilabuene på Bugøynes, samt å være en pådriver i å på bygget den samiske buesperregammen i Polmak. Hun har vært med å sette bygningsvern og kulturminner på dagsorden med mange høringsuttalelser når kommuner eller eiere ville rive bygg, eller reguleringsplaner skulle utvikles. Hun har vært med på å skape prosjekter, hjulpet til med søknader, og gjennomførte ulike kurs der tradisjonshåndverk var sentralt.

Hennes pågangsmot og organisatoriske teft har spesielt utmerket seg med alle turene hun også har tatt initiativ til i hennes ledertid. I sin tid som medlem var hun en viktig og aktiv turarrangør sammen med sin mann Jørgen Dahl som også var leder i Finnmark avdeling i mange år. Turene var både i Norge og Russland, for FMF sine medlemmer og andre som er opptatt av kulturhistorie, bygningsvern og kulturminner.

Sigrid tok initiativ til at mange av våre flotte og historiske bygninger fikk Blå skilt i Finnmark.

I tillegg til vervet innen Fortidsminneforeningen har hun vært museumsleder for Vadsø Museum, senere kaldt Ruija Kvenmuseum i Varanger fra 1996 og museumsdirektør fra 2009, til hun gikk av med pensjon i 2014. Selv om hun gikk av med pensjon har hun fortsatt som rådgiver ved museet til dags dato.

Med sin rolige fremtreden har hun klart å skape dialog mellom parter, og vært en brobygger og nettverksbygger. Med sin kunnskap og sitt arbeid med historien om den finske innvandringen til Øst-Finnmark og kvensk historie, har dette dannet grunnlag for mange innledninger, foredrag, artikler, arrangementer og utstillinger.

På bakgrunn av dette har hovedstyret i Fortidsminneforeningen vedtatt å tildele Sigrid Fortidsminneforeningens Hedersnål.

Vi gratulerer!