Fortidsminneforeningens hedersnål tildelt til Eystein Greibrokk

Publisert 29.05.2024

- Nå ble jeg ble helt satt ut, dette hadde jeg ikke drømt om. Det er moro å bli satt pris på. Men det er faget som er det viktigste for meg, det er viktig å bringe kunnskapen videre, sa prisvinneren.
Tekst er hentet fra Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag

Søndag 26. mai arrangerte Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag tur til Skore i Bygland kommune. Skore ligger høyt oppe i lia på andre sida av Åraksfjorden for Ose med en fantastisk utsikt. Gården ble fraflytta ut på 1960-tallet og har en spennende historie og i dag er det Olav Øygarden (f. 1965) som eier garden som fremstår som tilnærmet autentisk. Det ble holdt flere spennende foredrag både fra eier, Eivind Dalseg fra Agder fylkeskommune og Bygningsvernsenteret i Setedal, samt Eystein Greibrokk som fortalte om murerarbeid han skal gjøre på gården i de kommende måneder.

Greibrokk ble etter sitt foredrag overrasket med Fortidsminneforeningens hedersnål, fra lokallagets nestleder Gunhild Risdal Konnestad og ordfører Runar Flåt Granheim.

Om Hedersnål mottakeren
Eystein Greibrokk er født i 1950 og er en tradisjonshåndverker fra Grendi i Bygland kommune. Han har sin utdanning fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. Siden tok han desentralisert utdanning i bygningsvern i Setesdal, var det her han fikk sin store interesse for muring med leire. Etter hvert etablerte han sitt eget murerfirma og har gjennom mange år som tradisjonsmurer gjort en enorm innsats for kulturminnevernet, ikke bare lokalt, men også regionalt og nasjonalt.

Greibrokk har gjennom sitt virke i mange år løftet fram murerfaget og spesielt tradisjonell muring med leire i et bygningsvernmiljø som nok har vært mer opptatt av tre og lafting. Særlig ildsteder og gruer har han jobbet mye med.Han har ikke bare murt seg gjennom hele Setesdal, han har et enormt nedslagsfelt, Vestlandet, Lofoten, Finnmark, hele Norge, og til og med på Svalbard.

Eystein er opptatt av tørrmuring og leirmuring og at arbeidet som gjøres ikke skal tilføre noe nytt, det skal se ut som det alltid har vært der, med de samme materialene, bare reparert og istandsatt. Eysteins kunnskaper og ferdigheter er sjelden og ettertraktet.

Men Eystein har ikke villet holde kunnskapen for seg selv. Han er glødende opptatt av rekruttering til faget og av å formidle. Heldigvis for bygningsarven går kunnskapen derfor videre til andre håndverkere.

Eystein har mange ganger sagt at han vil gi seg og bli pensjonist. Å mure er tungt arbeid, det krever en sterk kropp. Han ønsker det beste for både bygninger og mennesker og har i stor grad bidratt til at kulturminnevernet har fått større forståelse og høyere status i de områdene han hatt oppdrag.

Hedersnålen tildeles til de som har gjort en bemerkelsesverdig innsats innenfor kulturminnevernet. Det er i hele Agder kun tildelt 10 hedersnåler og siste tildelingen var i 2011. I fjor nominerte Fortidsminneforeningen Aust Agder lokallag Eystein Greibrokk til Hedersnålen og i vår kom det beskjed fra et enstemmig Hovedstyre.

Fortidsminneforeningen gratulerer Eystein Greibrokk med Hedersnålen for sin innsats for kulturminnevernet og bygningsarven!