Ingen budsjettpenger til Urnes verdensarvsenter

Publisert 07.10.2020

Grått 2021-budsjett for kulturminnevernet

- Min første reaksjon er at dette er et budsjettforslag hvor kulturminnevern er nedprioritert, og vi er skuffet over at regjeringen ikke satser mer på kulturarven, sier Margrethe C. Stang, leder av Fortidsminneforeningen.

Hun ser få lyspunkter i Statsbudsjettet for 2021 som ble lagt frem onsdag.

– Den største skuffelsen er at det ikke settes av midler til det planlagte Urnes verdensarvsenter. Både planlegging, bygging og drift av et verdensarvsenter på Urnes vil gi positive ringvirkninger lokalt, både for håndverkere og for lokalt næringsliv generelt, sier Stang. – Urnes er en av våre aller eldste stavkirker, og unik i verdenssammenheng. Verdensarven forplikter Norge, og burde være et selvsagt satsingsområde. Et verdensarvsenter har vært under planlegging i mange år. Det er derfor skuffende at det ikke settes av midler til dette i statsbudsjettet for 2021.

En positiv start for kirkene
Fortidsminneforeningen har lenge jobbet for økt støtte til kirkebygg, og er glade for signalene om istandsetting av middelalderkirker i stein. Økt støtte til sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg er et steg i riktig retning.

– Vi er selvsagt fornøyde med at vedlikehold og sikring av middelalderkirker i stein blir prioritert, og venter at dette arbeidet styrkes betydelig i årene som kommer.

Kulturvernforbundet skuffet over "bare ord" fra regjeringen

Kulturminnefondet må prioriteres som koronatiltak
Støtten til Kulturminnefondet videreføres på samme nivå, noe som er en tapt mulighet nå i tøffe økonomiske tider.
– Et ekstra tilskudd ville være et effektivt supplement til regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen. Kulturminnefondet kan med sin løpende tildeling føre midler raskt ut i samfunnet, sier Stang.

I 2018 fikk Kulturminnefondet søknader om støtte for 345 millioner, og hadde 92,7 millioner til fordeling. Et ekstra tilskudd vil øke andelen tilskudd til prosjekter som allerede er utarbeidet og planlagt. Økt gjennomføring av planlagte prosjekter vil effektivt bidra til sysselsetting og aktivitet i verdikjeden hos underleverandører. 

– Vi er selvsagt glade for at Riksantikvaren får noe økte midler, det er også bra at man setter av penger til utgraving av Gjellestadskipet. For øvrig registrerer vi altså at nye satsinger uteblir i et ganske grått budsjett, sier Stang.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV FOR FLERE NYHETER OM KULTURMINNEVERN.