Jorderik er en klimavinner, viser ny forskningsrapport

Publisert 02.06.2021

Oppgradering gir klimagevinst

Å restaurere den 300 år gamle tømmerbygningen Jorderik er et bedre klimavalg enn å rive og bygge nytt - også hvis det nye er passivhus, viser beregninger i en fersk analyse.

Dette er konklusjonen i et prosjekt om klimagassberegninger gjennomført av Asplan Viak på oppdrag for Innlandet fylkeskommune. 24 eldre bygninger er blitt undersøkt, blant dem eiendommen Jorderik på Lillehammer som Fortidsminneforeningen kjøpte i 2019 for å restaurere og gi ny bruk.

Inspirerer til gjenbruk av hus  

Å redusere energibruken er et viktig mål når Fortidsminneforeningen setter i stand Jorderik. Dette gir reduserte klimagassutslipp, ved at energien som spares kan brukes til å erstatte forurensende energi andre steder. Lenge har oppmerksomheten vært rettet mot energibruken i huset når det er i bruk. Dette er viktig, men det betyr langt mer hvor mye av huset som gjenbrukes og hvor mye og hva slags materialer som brukes i istandsettingen.

– At reduksjonen i energibruk nå bekreftes i en grundig beregning er ikke bare oppløftende for Jorderik-prosjektet, men bør også være en inspirasjon til private eiere av eldre hus og et tydelig signal til beslutningstakere i kommuner og fylker. Gjenbruk av hus er klimavennlig, sier generalsekretær Ola H. Fjeldheim.

Riving og nybygg skaper store utslipp nå, det tar mange å før dette utslippet er tjent inn igjen i form av spart energi. Utslipp etter istandsetting kan også være betydelige, men med omfattende gjenbruk minimeres dette utslippet. Utslippene våre fra i dag og fram mot 2030 har særlig stor betydning. Da er det mye bedre å gjøre tiltak som lønner seg raskt, enn tiltak som kanskje er klimanøytrale om 40-60 år.

LAST NED HELE RAPPORTEN

Istandsetting som klimatiltak

Jorderik er en av bygningene som er undersøkt i prosjektet «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg – 24 case-studier fra innlandet». Prosjektet har blant annet vurdert hva som er det mest klimavennlige alternativet av å sette i stand og å rive og bygge nytt. Resultatene for Jorderik er svært interessante, og viser at istandsettingen som nå er i gang er et veldig godt klimatiltak.

Jorderik er en enebolig med et atelier, satt sammen i 1913 av to eldre bygninger fra 1700-tallet. Lafteveggene er panelt på innsiden, men ikke på utsiden. Hoveddelen av huset er i to etasjer, totalt bruksareal er 300 kvm. Det er kjeller under hele huset og taket er tekket av villskifer.

Da Fortidsminneforeningen overtok huset i 2019 hadde det vært under istandsetting over flere år. Det hadde likevel omfattende skader, og det meste av interiører var demontert.

Foreningens arbeider på huset startet i 2020 og er svært omfattende. Det meste handler likevel om å reparere huset slik det var, altså det man gjerne kaller en antikvarisk restaurering. Bad og kjøkken vil bli oppgradert, og det vil bli gjort utbedringer for å hindre at huset utvikler skader i et våtere og varmere klima. I tillegg gjøres det enkle tiltak for at huset skal bruke mindre energi. Jorderik er kjent for å være et kaldt hus å bo i, men tiltakene vil også bedre komforten inne om vinteren.

NYTTIG HEFTE: ENØK i gamle hus

Stor effekt av små og enkle tiltak

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har altså Asplan Viak beregnet klimaeffekten av utbedringene som blir gjort på Jorderik. Tiltakene som er lagt inn i beregningen er: isolert loft med 40 cm cellulosefiber, isolert mot kjeller med 20 cm cellulosefiber, montert nye tolags innervinduer og installert jordvarmepumpe. 

Disse tiltakene reduserer energibehovet med 44% og reduserer klimagassutslippene med 68%. Reduksjonene oppnår vi altså med små og enkle tiltak, som i seg selv medfører små klimagassutslipp. Dette er et godt bidrag både for å holde utslippene nede nå, og for å redusere utslipp fra mot 2030 og videre.

Minst like interessant er sammenlikningen som er gjort med andre alternativer: Oppgraderingen som gjøres på Jorderik er bedre for klima enn hva et nybygg ville være. Faktisk er istandsettingen et bedre klimavalg enn om vi hadde revet bygget og satt opp et nytt passivhus.

I tillegg til tiltakene som er lagt inn i beregningen, har Fortidsminneforeningen valgt å isolere veggene innvendig med 5 cm cellulosefiber, montere glass i innervinduene med noe bedre spesifikasjoner (total U-verdi=0,9) samt å redusere lekkasjetallet så langt det er mulig med tradisjonelle metoder (estimert 4 oms/t).

LES OGSÅ: Sløsing med hus  (NRK Ytring)

Bygget for å kunne vedlikeholdes

– I istandsettingen satser vi på mest mulig gjenbruk, på lokale byggematerialer og på lokal håndverkkompetanse, sier Fjeldheim. – Alt som nå repareres kan vedlikeholdes, og det kan repareres igjen når tiden kommer for det. Akkurat som i de snart tre hundre foregående årene som denne bygningsmassen har eksistert.

FAKTA OM JORDERIK

Byggeår: 1913/1700-tallet

BRA: 300 kvm

Vegger: Laftet tømmer

Tak: Saltak med skifertekking

Vinduer: Originale kittfalsvinduer fra 1913.

 

TILTAK I JORDERIK

Etterisolert loft 40 cm cellulosefiber

Isolert mot kjeller 20 cm cellulosefiber

Nye tolags innervinduer med spesialglass, U=0,9

Jordvarmepumpe

Beregningene er gjort med norsk-europeisk strømmiks (NO+EU28) og etter gjeldende standarder.

LAST NED HELE RAPPORTEN 

SE FILMINNSLAG OM RAPPORTEN OG FUNNENE