Lillesand: Er det en bank-boks trebyen trenger?

Publisert 15.02.2024

– Dette er en særs dårlig idé, sier Ola H. Fjeldheim.  – Her må lokalpolitikerne besinne seg og Riksantikvaren gå grundig i seg selv. Forslaget er direkte ødeleggende for dette kulturmiljøet.

Sørlandsbyene er noe av de fineste vi har i dette landet av kulturmiljøer. De er fantastiske å bo i, og er så attraktive at tusenvis reiser for å oppleve dem hver sommer. Trehusmiljøene er svært verdifulle, men også skjøre. Det krever både mot, tålmodighet og måtehold å ta vare på kvaliteten disse byene har. Det hviler et særlig stort ansvar på lokalpolitikerne, men også på andre som bidrar i forvaltningen av bygningsmiljøene, sier Ola H. Fjeldheim.

Direkte ødeleggende for Lillesand

En av disse perlene er Lillesand. På grunn av det flotte bygningsmiljøet har Riksantikvaren satt sentrum i Lillesand på sin NB-liste. Dette betyr at bygningsmiljøet er av nasjonal interesse. Nå er det planer om å bygge ut helt i hjertet av Lillesand – og tiltakshaverne ønsker seg en boks med åpen glassvegg. Generalsekretæren er klar i sin tale om saken:

– Fortidsminneforeningen, lokalt og nasjonalt, mener at dette er en særs dårlig ide. Forslaget bryter kraftig med den lokale byggeskikken og med den historiske bebyggelsens karakter, og vil være ødeleggende for fremtidige generasjoners opplevelse av dette unike området. Her må lokalpolitikerne besinne seg. Og det nå!

Bekymret for signaleffekten

Samtidig favner dette bredere: hva skal man tillate i NB!-områder, som jo er de viktigste områdene vi har her i landet? NB!-områdene er valgt ut som spesielt viktige kulturmiljøer, hvor det bør stilles særlig strenge krav til nye tiltak. Dersom «boksen» tillates er Fortidsminneforeningen svært bekymret for hvilke signaler dette sender – både for nybygg i Lillesand sentrum videre, men også for alle kulturmiljøer av nasjonal interesse.

– Vi har de siste årene sett gjentatte eksempler på at Riksantikvaren går god for utvikling i disse områdene som klart bryter med retningslinjene direktoratet selv har satt opp, sier Fjeldheim.

 Her kan du selv lese retningslinjene. Så kan du kikke på illustrasjonene av prosjektet i Lillesand. Hva synes du?

  • Ethvert tiltak innenfor kulturmiljøet bør ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til tiltakets funksjon, og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
  • I området bør historiske bygningshøyder og gesimshøyder være førende for eventuelle nybygg. Den historiske bebyggelsens karakteristiske volum med skala og proporsjoner, samt plassering av bygninger bør videreføres ved nye tiltak.
  • Eksisterende bebyggelsesmønster bør opprettholdes.
  • Gater og smug bør ikke bygges igjen da dette vil forringe områdets historiske karakter og lesbarhet.
  • Bebyggelsesmønsteret, torgene og gatestrukturen er en viktig del av områdets historie og bør bevares og videreføres.

Fortidsminneforeningen klage til Statsforvalteren

Les Aust-Agder lokallags innlegg om saken på Facebook