Mer penger til istandsetting vil gi økt aktivitet landet rundt

Publisert 03.06.2020

Prosjekter i kø for å komme i gang!

Hvorfor satses det ikke på kulturminnevernet i revidert nasjonalbudsjett, undrer Ola H. Fjeldheim. Et ekstra tilskudd til Kulturminnefondet vil være det mest treffsikre tiltaket for å støtte små planlagte prosjekter som kan igangsettes umiddelbart.

- Det er mye bra i tiltakspakkene, og mange hensyn som skal ivaretas. Fortidsminneforeningen undrer likevel over at man ikke har inkludert kulturminnefeltet og de mulighetene det gir. Vi har erfaring fra at midler brukt på kulturminner har meget god effekt. Det gir arbeidsplasser og skaper økonomisk aktivitet lokalt, noe som vil bidra til å dempe nedturen og få Norge ut av koronakrisen, sier Ola H. Fjeldheim.

- Satsing på kulturminner er god næringspolitikk, det vil blant annet bidra til å få i gang en reiselivsnæring som nå er i knestående. Satsing på kulturminner er også god klima- og miljøpolitikk. Her er muligheten til å få fortgang i gjenbruk og sirkulær økonomi. 

Fortidsminneforeningen sendte onsdag 3. juni brev til Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen, med et konkret innspill til revidert nasjonalbudsjett: Mer midler til Kulturminnefondet: "Kulturminnefondet kan med sin løpende tildeling føre midler raskt ut i samfunnet. I 2018 fikk Kulturminnefondet søknader om støtte for 345 millioner kroner, og hadde 92,7 millioner kroner til fordeling. Et ekstra tilskudd vil øke andelen tilskudd til prosjekter som allerede er utarbeidet og planlagt. Økt gjennomføring av klare prosjekter vil effektivt bidra til sysselsetting og aktivitet i verdikjeden hos underleverandører."

Bygningsvern gir store ringvirkinger

- Effektene er godt dokumentert, også fra tidligere økonomiske nedganger, sier Fjeldheim. - Apparatet er klart til å få midlene raskt ut til brukerne, slik at oppdragene vil komme til håndverkere som nå har tomme avtalebøker utover høsten. Midler til Kulturminnefondet er særlig effektive, ved at de utløser en langt større økonomisk innsats i tillegg til selve midlene. Fortidsminneforeningen mener politikerne må bruke denne muligheten til å stimulere lokaløkonomien, til å få fart på klima- og miljøtiltak og til å skape varige verdier.  

I innspillet til politikerne legges det også frem konkrete tall som bør veie tungt i en nedgangstid: "Menon Economics utførte en analyse av fondets samfunnsøkonomiske virkninger i 2017 og fant at midlene som fordeles utløser tre og en halv kroner i bevaringsarbeid per krone i tilskudd. Kulturminnefondets tilskudd på 570 millioner kroner siden 2003 har utløst privat innsats på nærmere to milliarder kroner.

Fortidsminneforeningens innspill til revidert nasjonalbudsjett (pdf)