Søknadsfrist 8. mai: Vil du være med på å gjøre Urnes verdensarvsenter til virkelighet?

Publisert 27.04.2023

Ledig prosjektstilling i Fortidsminneforeningen

For å styrke arbeidet med realisering av et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke, søker vi en ny medarbeider. Stillingens hovedoppgave er å skaffe offentlige og private midler, og bidra til oppslutning om etableringen nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Stillingen er et engasjement på ett års varighet med mulighet for forlengelse og i første rekke knyttet til Urnes-prosjektets nåværende fase hvor finansiering er prioritet.

Se også stillingsutlysning på Finn.no  

Det er avholdt arkitektkonkurranse i 2022, og det ligger et godt utviklet planmateriale til grunn for det videre arbeidet. Les mer på urnesstavkirke.no  

Urnes stavkirke ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979 og er et av landets aller mest verdifulle kulturminner. Stavkirka har vært i Fortidsminneforeningens eie siden 1881.  

Vi søker deg som 

  • har relevant utdanning og erfaring med finansiering og realisering av prosjekter, gjerne fra kulturbygg/utstillingsprosjekter  
  • har gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig 
  • har gode relasjonelle egenskaper  
  • er målrettet, planmessig og strukturert 
  • er en driver og initiativtager  
  • har lyst til å jobbe i et dynamisk og utviklende miljø 

Stillingen er knyttet til museum- og eiendomsavdelingen ved Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon, med arbeidsted Oslo. Fleksibilitet for hjemmekontor.  

Søknad med CV sendes: post@fortidsminneforeningen.no  

Spørsmål om stillingen

Merete Winness, avdelingsleder Museum- og eiendom, mob. 922 47 962

Astrid Galstad, rådgiver Museum og eiendom, mob. 901 69 336

Om arbeidsgiveren

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige kulturminneorganisasjon, og har nesten 8000 medlemmer rundt om i landet. Vi arbeider med kulturminnesaker på mange nivåer, både gjennom formidling, politisk arbeid og drift av våre eiendommer. Det er stor aktivitet rundt om i våre 52 lokallag, 16 avdelinger og hovedadministrasjonen i Oslo.

Fortidsminneforeningen eier mer enn 40 av de mest verdifulle kulturhistoriske eiendommene i landet, blant annet 8 stavkirker, 10 andre middelalderbyggverk, to gårdsanlegg på Røros og en løkkegård i Oslo. Eiendommene har en betydelig besøksdrift, med over 190 000 besøkende årlig.