Lys i Gamle Hus får 1,3 millioner kroner av Riksantikvaren

Publisert 27.11.2023

Dette treårige prosjektet i regi av Fortidsminneforeningen får i 2023 og 2024 1,3 millioner kroner fra Riksantikvaren. Formålet er å skape økt bolyst og ta i bruk hus som står tomme i norske kommuner. 

– Dette prosjektet kan best beskrives som «Tinder» for gamle hus og nye eiere, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det skal matche tomme hus med potensielle nye eiere for å skape liv, bosetting og bevaring. Bruk er det beste vern, så dette prosjektet støtter vi helhjertet.  

Lys i gamle hus jobber nå med fem pilotkommuner: Sør-Aurdal, Kvitsøy, Heim, Vinje og Rollag. Sammen med kommunene har Fortidsminneforeningen satt i gang tiltak og aktiviteter for å fremme både bolyst, bygningsvern og klimautfordringer, kompetanseheving og kunnskapsdeling i samarbeid med lokale prosjektansatte. 

– Det er spesielt spennende at Fortidsminneforeningen har knyttet til seg forskere fra Ruralis for å følge prosjektet, sier Geiran. – Det sikrer god dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Samtidig har prosjektet fått til godt samarbeid mellom frivillige, private aktører og offentlig forvaltning, og de har gått inn i et samarbeid med Husbanken om å prøve ut nye bokonsepter.

Prosjektet har tidligere fått tilskudd fra Riksantikvaren, med 500 000 korner i 2021 og 800 000 kroner i 2022.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

LYSDUGNAD: Bli med på nasjonal lysdugnad  14. desember!