Minneord for Kristen Grieg Bjerke

Publisert 18.11.2020

Norsk kulturminnevern har mistet en av sine mest kraftfulle personligheter.

Av styreleder Margrethe C. Stang og generalsekretær Ola H. Fjeldheim

Torsdag 5. november 2020 gikk Kristen Grieg Bjerke bort etter kort tids sykeleie, 78 år gammel. Norsk kulturminnevern har mistet en av sine mest kraftfulle personligheter.

Kristen ble arkitekt ved AHO i 1969. Derfra gikk ferden til Edinburgh, der han tok byplanleggerutdannelse. Han arbeidet som arkitekt i Skottland og Norge, og var en periode overarkitekt og plansjef i Ski kommune.

Kristen bygget opp museet ved Fetsund lenser 1990-1998. Han og kona Karen bodde rett ved lensene, stekte vafler og gjeddekaker og jobbet sammen med lokale ildsjeler. Museet ble en av de mest særpregete attraksjonene på Østlandet.

I samme periode ledet han Oslo-Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen 1994-1997. Senere ble han foreningens generalsekretær 1998-2003. Han var en tydelig daglig leder som sikret foreningens plass i offentligheten, han var en dugnadsleder som aldri var redd for å ta i et tak, og han la mye arbeid i planleggingen av besøkssenteret ved Borgund stavkirke. Kristen var sentral i arbeidet med å få etablert Kulturminnefondet i 2002, og var dessuten styreleder i Nordic World Heritage Foundation og direktør for Nasjonale Festningsverk 2003-07.

Kristen var medlem av Fortidsminneforeningens hovedstyre 2015-19, der det raskt ble klart at han ikke var noen sjuende far i huset. Med sitt varme vesen, finstemte rolleforståelse og skarpe blikk for detaljer var det et privilegium å sitte ved styrebordet med ham, og han var en pådriver i arbeidet med å utvikle foreningen og kulturvernet. Kristen ble i 2019 hedret med Urnesmedaljen, foreningens høyeste utmerkelse.

Kristen hvilte på ingen måte på sine laurbær. Til det siste var han engasjert i Sandefjord lokallag. For ham var ikke kulturminnevern en karrierevei, men en levemåte. Han hadde sterk glød og lojalitet til kulturvernet generelt og Fortidsminneforeningen spesielt. Han etterlater seg et stort savn. Vi lyser fred over Kristens minne.