14. desember lyser det i gamle hus landet rundt!

Publisert 14.12.2022

Gamle hus som ligger forlatt er en verdifull og ubrukt ressurs. Det er budskapet i Fortidsminneforeningens nye prosjekt Lys i Gamle Hus som ble lansert i 2022. I dag markerer vi satsingen med lysdugnad landet rundt. Og du kan delta!

Vi har antatt 200.000 ubebodde hus i Norge, hver femte gård står øde. Dette er uutnyttede ressurser, hus som kan settes i stand og fylles med folk og liv. Fortidsminneforeningens prosjekt Lys i Gamle Hus skal bidra til det. 

Lys i gamle hus startet som en kampanje på sosiale medier i 2014. Hver 14. desember oppfordres folk til å lyse opp et gammelt hus man mener bør tas vare på; ta et bilde og dele det på sosiale medier under emneknaggen #lysigamlehus – det gjør vi i år også. Målet er å inspirere flere til å redde ødehus før det er for sent.

Fra emneknagg til nasjonalt pilotprosjekt

I 2022 gikk Lys i Gamle Hus fra å være en digital kampanje til å bli et treårig pilotprosjekt i regi av Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren. Både nasjonalt og i de fem utvalgte pilot-kommunene Heim, Kvitsøy, Rollag, Sør-Aurdal og Vinje jobbes det nå for bygningsvern og gjenbruk av gamle hus. Målet er å utvide prosjektet til å omfatte hele landet.

Folk skal kobles med hus. Gamle hus ute av bruk kartlegges og det samles samtidig en oversikt over interessenter, folk som kan tenke seg et gammelt hus. Tilgjengelige virkemidler som tilskudds- og låneordninger til tiltak på gamle hus og kompetanse innen bygningsvern og tradisjonshåndverk skal fremmes. Prosjektet støttes økonomisk av Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen.

Bygningsvern og gjenbruk

– Undersøkelser slår fast at hvert år går kulturminner tapt, med bygg som blir revet, brent eller faller ned, sier Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus.

– Denne triste utviklingen vil vi gjøre noe med. Gamle hus er kulturminner som bør tas vare på, som en del av vår historie og identitet. Men gjenbruk av hus er også et viktig klimatiltak. De er allerede bygget, og ofte i god kvalitet. Med rette tiltak kan de settes i stand og tas i bruk for lokal verdiskapning. Ny bruk eller ombruk av gamle hus er ikke bare bygningsvern, men også miljøvern som bør få en sentral rolle i en bærekraftig stedsutvikling. Å sette i stand et gammelt hus er sirkulærøkonomi i praksis, sier Wessel.

Delta i lysdugnaden onsdag 14.desember

Nå oppforder hun alle til å bli med i årets lysdugnad. Budskapet er enkelt, la det skinne fra alle mørke hus og stuer. Det oppfordres samtidig til bruk av brannsikret lys.

– Med over 13.000 følgere på Facebook og over 10.000 følgere på Instagram vil deltagelsen i år bli større enn noensinne. Vi håper mange vil bli med å vise at vi vil ta vare på gamle hus, sier Wessel.

Prosjektet Lys i Gamle Hus har egen nettside

Slik deltar du på lysdugnaden: Ta et bilde av et hus du bryr deg om og del det på sosiale medier med emneknaggen #lysigamlehus så er du med på årets lysdugnad. Fortell gjerne hvorfor du mener at huset er verdt å ta vare på.