Inviterer til webinar om arkitekturpolitikk i trebyer 23. april

Publisert 14.04.2021

Nettverket Den nordiske trebyen arbeider for bevaring og utvikling av historiske trehusområder og planlegger konferanse i Helsingør i november 2021. Men allerede 23. april blir det webinar om arkitekturpolitikk i slike sårbare kulturmiljøer.

Nettverket den nordiske trebyen arbeider for bevaring, bruk og utvikling av historiske trebyer. Nettverket ble bestemt etablert under trebykonferansen i Trondheim i 2016, arrangert av Fortidsminneforeningen sammen med våre søsterorganisasjoner i Danmark, Sverige og Finland.

Samtidig ble det bestemt at det skulle avholdes en trebykonferanse hvert annet år. Fjorårets planlagte arrangement i danske Helsingør ble utsatt og planlegges gjennomført 10. til 12. november 2021. Temaet er Holdbarhet og retter seg mot verdibesparelsen i vedlikehold i tide, riktig bruk og historisk bevisst byutvikling. 

Men før det skal det holdes et webinar (og senere kanskje flere): 23. april 2021 kl. 09.30 til 12.00 er temaet Arkitekturpolitikk i historiske trebyer og hvordan å sikre borgernes reelle påvirkningsmuligheter. Program kunngjøres på nettverkets hjemmeside

Til felles kamp for unike trehusmiljøer

Under trebyseminaret i Trondheim i 2016 formulerte nettverkets kommende styreleder Leif Kahrs Jæger ambisjonene for og betydningen av trebyen slik: «Vi har forbannet oss på at trebyen skal ha evig liv. Tre har sjel, tre lever, og aldri har tre stått sterkere miljømessig, det er kortreist og fornybart».

I salen satt drøyt 230 deltakere fra 39 kommuner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt en rekke organisasjoner, etater og forskningsinstitusjoner. Felles for alle var interessen for de særegne nordiske trebyene som et stykke levende kulturarv.

Nøyaktig hva en «treby» er, kan være vanskelig å definere. Og kanskje er heller ikke en eksakt definisjon eller avgrensing nødvendig. Variasjonen er stor, fra Trondheims mange sammenhengende trehusbebyggelser, til mindre steder der trehusbebyggelsen kan utgjøre noen få kvartaler i bykjernen eller en husrekke. Og hva gjør egentlig et bygg til et hus av tre? Danmarks mange byer av bindingsverkshus, som vertsbyen for årets kongress Helsingør, er for lengst inkludert i det gode selskap.

Fra saneringsiver til bevaring

Representanter fra de fire landene møttes til trehusseminar for første gang allerede i 1972, initiert av blant annet ICOMOS i Sverige. Den gang var trebyene i Norden gjerne symbol på fattigdom og elendighet, og ofte truet av fullstendig sanering. Prosjektet bidro til flere titalls rapporter og at den verste rivingsbølgen avtok. I stedet fikk man bevaring, byfornyelse og gentrifisering.  I dag er de nordiske trebyene både gode steder å bo og spennende steder å besøke.

Samtidig er de samme kulturmiljøene under stadig press. Nettverket Den Nordiske Trebyen vil møte disse utfordringene som et forum til inspirasjon og erfaringsutveksling. Nettverket er for alle som er opptatt av bevaring av de historiske trebyer, enten de representerer kommuner, næringsliv eller private med interesse for holdbar byutvikling.

Interessefellesskapet og overføringsverdien ligger i hvordan lykkes med god bevaring, hensiktsmessig bruk og skånsom utvikling av disse sårbare trebyer og bygningsmiljøer. Nettverkets mål er at alle de viktigste historiske tre- og bindingsverksbyer i Norden gjør felles front mot truslene og tegner medlemskap. Det øker utsiktene til politisk gjennomslagskraft.

De siste to årene har dette nordiske samarbeidet også åpnet mot øst: Nettverket innledet Russlandsprosjektet i 2018, som nå støttes av Nordisk Ministerråd: Dette er et samarbeid med St. Petersburg by og historiske trebyer i Karelen.

– Representanter fra historiske trehusmiljøer der vil delta i nettverkets «rundtreisende» nordiske konferanse, sier Leif Kahrs Jæger. – Prosjektet sier noe om vårt nettverks grenseoverskridende relevans.

Les mer om nettverket og trebyseminar i Helsingør i november og webinar i april.