Else Rønnevig nominert til Europa Nostra Awards 2024

Publisert 08.11.2023

Else «Sprossa» Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen til Europa Nostra Awards 2024 i klassen «Heritage Champions».

Fra Norge ble det innen fristen 16. oktober sendt inn én nominasjon til den årlige konkurransen om De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards.

Else Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen i klassen «Heritage Champions» som tildeles enkeltpersoner, foreninger eller lignende som utviser særlig innsats og engasjement over lang tid for bevaring av enkeltstående kulturminner eller kulturmiljøer eller for ivaretagelse av kulturarven generelt.

Else «Sprossa» Rønnevig har i snart 50 år arbeidet med istandsetting av ulike historiske bygninger og bygningsdetaljer. Også den immaterielle kulturarven har fått hennes oppmerksomhet. Hennes enestående erfaringer og formidlingsglede er synliggjort gjennom 12 «lærebøker», omfattende kursvirksomhet og formidling over hele Norge.

Europa Nostra Awards ble første gang delt ut i 2002. I fjor ble det sendt inn over 220 prosjekter fra hele Europa til bedømning, fordelt på fem kategorier. Neste års vinnere offentliggjøres til våren, og prisutdelingene finner sted under den årlige europeiske kulturminnekongressen som i 2024 arrangeres i Bucuresti, Romania.

Oslo, november 2023

Europa Nostra Norge v/styret

Kontakt: Erik Schultz, styreleder

e-post eschultz@online.no, tlf. 907 52 844

 

Fortidsminneforeningen

Kontakt: Helle Biørnstad, organisasjonssjef

e-post helle@fortidsminneforeningen.no, tlf. 915 12 350