Vi søker restaureringsarkitekt / bygningsantikvar / byggmester med restaureringserfaring i fast stilling

Publisert 07.01.2022

Ønsker du å jobbe med restaurering, istandsetting og eiendomsutvikling? Fortidsminneforeningen søker prosjektleder til foreningens nye eiendomssatsing. Søknadsfrist 31. januar 2022.

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige kulturminneorganisasjon og har 7700 medlemmer landet rundt. Fortidsminneforeningen eier 45 av de mest verdfulle kulturhistoriske eiendommene i landet, blant dem åtte stavkirker.

Foreningen er i prosess med å utvikle arbeidet med kulturhistorisk eiendom. et arbeid som ligger under avdeling for Bygningsvern. Eiendomsutviklingen omfatter både nyervervede eiendommer, som forblir i foreningens eiendomsportefølje, og eiendomsprosjekter som inngår i prosjektet Husbruk, der foreningen gjennom kortvarig eierskap setter istand kulturminner for deretter å avhende dem til nye eiere. Istandsettingsprosessene benyttes til formidling av kulturminnevern og til håndverksutvikling innen tradisjonshåndverk.

I tillegg til oppfølging av konkrete prosjekter vil stillingen også omfatte rådgivning i bygningsvern.

I forbindelse med denne økte aktiviteten innen eiendomsutvikling og bygningsvern søker Fortidsminneforeningen restaureringsarkitekt, bygningsantikvar eller byggmester med restaureringserfaring:

Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av restaurering- og istandsettingsprosjekter
  • Budsjett og økonomisk styring
  • Jobbe fram og utvikle nye eiendomsprosjekter
  • Brukermedvirkning i lokalmiljø og med foreningens frivillige
  • Gjennomføre ulike formidlingstiltak knyttet til prosjektene, dette i samarbeid med avdelingens kurs- og kommunikasjonsansatte

Arbeidssted

Kontor i Oslo, noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha høyere utdanning og erfaring innen arkitektur eller kulturminnevern, alternativt byggmester med restaureringserfaring. I tillegg bør en ha utdanning og/eller erfaring fra prosjektledelse samt interesse for prosjektøkonomi. Manglende utdannelse kan kompenseres med erfaring fra fagfeltene. For å lykkes i stillingen må en ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evne til å arbeide selvstendig og i grupper. Jobben kan i sesongen være hektisk.

Fortidsminneforeningen tilbyr
Lønn etter kvalifikasjoner. Forsikrings- og pensjonsordning. Fleksibel arbeidstid.

Søknad

Søknad med CV sendes til post@fortidsminneforeningen.no innen 31. januar 2022

Spørsmål om stillingen
Leder for Avdeling bygningsvern Mathilde Sprovin, tlf: 481 02 349

Stillingen er også utlyst på Finn.no