Representantskapsmøtet 2020

Publisert 08.04.2020

Ekstraordinært styremøte i dag har besluttet utsettelse

Hovedstyret har i et ekstraordinært styremøte i dag besluttet å utsette årets representantskapsmøte. Representantskapets ordfører og varaordfører deltok som observatører i styremøtet. Representantskapsmøtet skulle etter planen avholdes i Kristiansand, helgen 5.-7. juni i år

Å utsette representantskapsmøtet er i strid med våre lover, som sier at ordinært representantskapsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Møtet er også årets høydepunkt for mange av oss i Fortidsminneforeningen. Å utsette representantskapsmøtet er derfor ingen enkel avgjørelse. Men dette er ekstraordinære tider og slik situasjonen er, ser Hovedstyret ingen annen utvei. Det er vi veldig lei oss for.

Selv om Regjeringen i går sa at det vil komme noen gradvise lettelser i restriksjonene etter påske, må vi påregne begrensninger på store møter og fortsatte reiserestriksjoner fram mot sommeren. Større kultur- og idrettsarrangement er i utgangspunktet forbudt fram til 15. juni. Vi legger til grunn at representantskapsmøtet faller inn under den kategorien. Hovedstyret har vurdert om representantskapsmøtet kan avholdes digitalt, men har kommet fram til at det ikke er å anbefale. Hovedstyret ønsker i stedet å arrangere et noe nedskalert representantskapsmøte i Oslo i høst. Vi vil komme tilbake med tid og sted senere.

Hovedstyret har i dialog med Vest-Agder avdeling besluttet at representantskapsmøtet arrangeres i Kristiansand i 2021 i stedet.

Administrasjonen er i dialog med hotell Ernst med tanke på å reservere helgen 26.-30. mai til representantskapsmøtet for 2021. Vi vil komme tilbake med endelig dato for høstmøtet og for møtet i 2021 innen 1. mai.